Zyba Gerek – Magrupy

Zyba gerek
Agalar, ýagsy hatynyn
Kamaty köp zyba gerek,
Biri-birinden zyýada
Altyn saçy syýa gerek.
Ýagsy bir-birine dussa,
Ryza bile läle guçsa,
Göz bile ümlände düsse,
Ýary sondan ryza gerek.
Hudaýymdan köpdür umyt,
Goldan gelse, etsek haryt,
Ýüzi aý dek, disi sepit,
Ýuzünde merhaba gerek.
Magrupy, çeksem ahy-zar,
Mydamdyr istegim didar,
Hahy erkek, hahy (naçar),
Ýüzünde bir haýa gerek.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.