دکتور نذیر احمد سنایی شناس درجه اول هندوستان

دکتور نذیر احمد سنایی شناس درجه اول هندوستان

استاد دکتور نذیر احمد در سال 1915 در شمال هند در ناحیۀ یوپی چشم به جهان گشود و تحصیلات خود را در لکهنو آغاز کرد. در سال 1940 درجه ماستری و در سال 1945 دکتورای خود را از یونیورستی لکهنو بدست آورد. در سال 1950 در زمینه ادبیات زبان دری و در سال 1957 در زبان اردو دکتورا گرفت. نخست زبان دری را در لکهنو تدریس میکرد و سپس در سال 1960 پروفیسور و رئیس دیپارتمنت ادبیات دری گردید.

از جمله کتابهای عمده وی یکی از مکاتیب حکیم سنایی است که مسلم یونیورسیتی علیگره آنرا در سال 1962 بچاپ رسانده است.

آثار این ادیب هندی که به زبان دری ترتیب و با همت وزارت معارف آنوقت به چاپ رسیده است بزودی خدمت هموطنان عزیز ما در ویبسایت مولوی بلخی RumiBalkhi.Com قرار خواهد گرفت.

روح این ادیب بزرگ شاد و جنت مکانش باد. آمین

با احترام فراوان، 
احمد فهیم هنرور
عشق آباد، ترکمنستان

10 اکتوبر 2017

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.