Döredijilik Diýilýän Zada – Kerim Gurbannepesow

Sözlerim çaklamak däl,
Mysalda göz ýetirmek:
Bir durşuňa durdugyň –
Bir durşuň saklamak däl,
Şol durşuňam ýitirmek.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.