ای دیر به دست آمده بس زود برفتی – شعر انوری آواز ساربان

زود برفتی ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ ‌دلان دیر رسیدی چون…

Read More..

Colorful Wine

Colorful Wine Sometimes I wish for colorful wine Sometimes I wish for union with my beloved Sometimes I have Tasbih in my hand and sometimes…

Read More..

Your Separation

The whole night I was complaining about your separation I was struggling with the black fortune I sacrifice myself for you, with whom were you…

Read More..