ای در نظرم نشو و نمای تو مبارک – قصاب کاشانی

ای در نظرم نشو و نمای تو مبارک آمد شد خاک کف پای تو مبارک هم در دل محنت‌زده داغت گل دولت هم در سر…

Read More..

بسوز بر تن خاکی ز داغ یار چراغ – قصاب کاشانی

بسوز بر تن خاکی ز داغ یار چراغ به دست خویش ببر بر سر مزار چراغ مده ز کف دل روشن به پشت‌گرمی مهر برای…

Read More..

تا بار عشق بر دل پرغم گذاشتیم – قصاب کاشانی

تا بار عشق بر دل پرغم گذاشتیم چندین هزار غم به سر هم گذاشتیم روزی که غمزه تو ز کین برکشید تیغ ما دست رد…

Read More..

خال عنبربو جدا و خط مشگین‌مو جدا است – قصاب کاشانی

خال عنبربو جدا و خط مشگین‌مو جدا است آنچه خوبان را بود در کار با آن دل‌ربا است نرگس شهلا است یا چشم است یا…

Read More..

دل پر از افغان و ظاهر خالی از جوشیم ما – قصاب کاشانی

دل پر از افغان و ظاهر خالی از جوشیم ما از سخن لبریز و از گفتار خاموشیم ما تا به بر گیریم هر دم تیر…

Read More..

ساقی بیا که باز خراب است حال ما – قصاب کاشانی

ساقی بیا که باز خراب است حال ما پیش آر باده ای صنم بی‌زوال ما جامی بده که دست نشاطی بهم زنیم شد خشک در…

Read More..

عشق بی‌دردسر نمی‌باشد – قصاب کاشانی

عشق بی‌دردسر نمی‌باشد بحر بی‌شوروشر نمی‌باشد نکند جا به هر دلی غم دوست هر صدف را گهر نمی‌باشد عاشقان را به جز شهید شدن آرزوی…

Read More..

لبش بر گردن عاشق بسی حقّ نمک دارد – قصاب کاشانی

لبش بر گردن عاشق بسی حقّ نمک دارد به تیغ غمزه‌اش گردد گرفتار آن که شک دارد خیال چین زلفش بر میانم بسته زناری که…

Read More..

نمی‌رفتم برون از جاده گر هشیار می‌بودم – قصاب کاشانی

نمی‌رفتم برون از جاده گر هشیار می‌بودم به منزل می‌رسیدم گر شبی بیدار می‌بودم درشتی پیکرم را زیر دست کوهکن دارد نمی‌خوردم بر اعضا تیشه…

Read More..

از دل اول، باده مهر کارها را می‌برد – قصاب کاشانی

از دل اول، باده مهر کارها را می‌برد بعد از آن از چهره گلگون صفا را می‌برد می‌کند گستاخ با هم عاشق و معشوق را…

Read More..

اگر آن شمع بزم دل رود مستانه در صحرا – قصاب کاشانی

اگر آن شمع بزم دل رود مستانه در صحرا نیاید در نظر غیر از پر پروانه در صحرا نماید هرکجا رخ نه فلک آیینه می‌گردد…

Read More..

ای مهر دل‌فروز گل روی کیستی – قصاب کاشانی

ای مهر دل‌فروز گل روی کیستی وی ماه نو نمونه ابروی کیستی رم می‌کنی ز سایه مژگان خویشتن ای از حرم برآمده آهوی کیستی عطر…

Read More..

به چشم کم مبین بر ان من در خسته‌جانی هم – قصاب کاشانی

به چشم کم مبین بر ان من در خسته‌جانی هم فلک را می‌توانم زد به هم در ناتوانی هم به من بی آنکه گردد هم‌نشین…

Read More..

تن چه باشد چاردیوار بنای عاریت – قصاب کاشانی

تن چه باشد چاردیوار بنای عاریت پر مکن قصد اقامت در سرای عاریت بگذر از این باغ بی‌‌رنگ تعلق چون نسیم دست و پا مگذار…

Read More..

در خون جگر همچو حباب است دل ما – قصاب کاشانی

در خون جگر همچو حباب است دل ما از نیم نفس آه خراب است دل ما ما تاب تف شعله رخسار نداریم از یک نگه…

Read More..

رفته‌رفته رفتم از یادت ببین احوال چیست – قصاب کاشانی

رفته‌رفته رفتم از یادت ببین احوال چیست دور گشتم تا کنم شادت ببین احوال چیست داده‌ام تا دل به بیدادت ببین احوال چیست هیچ‌گه نگذشتم…

Read More..

شد از فراق توام قامت کشیده خمیده – قصاب کاشانی

شد از فراق توام قامت کشیده خمیده هزار خار ملامت به پای دیده خلیده شب گذشته به یاد رخ تو مردم چشمم هزار قطره خون…

Read More..

قوّتی نه در تن من نه توانی مانده بود – قصاب کاشانی

قوّتی نه در تن من نه توانی مانده بود کافرم گر بی تو در جسمم روانی مانده بود تا چو شاهین نظر کردی سفر از…

Read More..

مگر آن زمان به حال دل من رسیده باشی – قصاب کاشانی

مگر آن زمان به حال دل من رسیده باشی که حدیث دردناکم ز کسی شنیده باشی شود آن زمان تسلی ز تو دل که بعد…

Read More..

هر داغ دل ز پرتو حسنت ستاره‌ای است – قصاب کاشانی

هر داغ دل ز پرتو حسنت ستاره‌ای است هر ذره‌ای ز مهر رخت ماه‌پاره‌ای است تا آب داده تیغ تو گلزار دهر را هر گل…

Read More..

اول به نام آنکه زد این بارگاه را – قصاب کاشانی

اول به نام آنکه زد این بارگاه را افروخت شمع مشعله مهر و ماه را برپای کرد زنگی شب را ز تخت ظلم بر جا…

Read More..

بازم از خون جگر دیده تر شد لبریز – قصاب کاشانی

بازم از خون جگر دیده تر شد لبریز پایت از چشم من آلوده نگردد، پرهیز طفل اشگم نزند پا به زمین از دامن چه کند…

Read More..

بوی عود و بید در مجمر مشخص می‌شود – قصاب کاشانی

بوی عود و بید در مجمر مشخص می‌شود حق و باطل در صف محشر مشخص می‌شود من ز لعل یار گویم خضر ز آب زندگی…

Read More..

چندان‌که حمد و سجده بود در نماز فرض – قصاب کاشانی

چندان‌که حمد و سجده بود در نماز فرض باشد میان ما و تو ناز و نیاز، فرض مشق حقیقت است تماشای صنع دوست باشد به…

Read More..

در کعبه و بتخانه ز حسن تو صنم های – قصاب کاشانی

در کعبه و بتخانه ز حسن تو صنم های عشق آمده و ریخته دل بر سر هم های تا چند توان ریخت سرشک از مژه…

Read More..

ز حرف مدعی از الفت دلدار می‌ترسم – قصاب کاشانی

ز حرف مدعی از الفت دلدار می‌ترسم چمن پرورده‌ام از دوری گلزار می‌ترسم ندارم قوّت دیدار ابروی کمانش را ز تیر غمزه آن ترک بی…

Read More..

عاقبت کوی تو ما را مسکن دل می‌شود – قصاب کاشانی

عاقبت کوی تو ما را مسکن دل می‌شود هرکجا پا ماند از رفتار منزل می‌شود عشق را می‌دار در خاطر که می‌افتد به دام مرغ…

Read More..

گر شود آن شوخ با من مهربان دارم عجب – قصاب کاشانی

گر شود آن شوخ با من مهربان دارم عجب گر کند از یک نگاهم قصد جان دارم عجب آتشی کز عشق آن بدخو به جان…

Read More..

می‌رسی از راه و بهر ما صفا آورده‌ای – قصاب کاشانی

می‌رسی از راه و بهر ما صفا آورده‌ای از دیار حسن سوقات وفا آورده‌ای بر متاع حسن اگر نازی کنی می‌زیبدت تاجر حسنی تو و…

Read More..

وصالت بی‌کسان را جمله کس باشد اگر باشد – قصاب کاشانی

وصالت بی‌کسان را جمله کس باشد اگر باشد دو عالم را غمت فریادرس باشد اگر باشد وصال دوست گر داری طمع، قطع تعلّق کن خلاف…

Read More..

ای دل بیهده گفتار ادب باش ادب – قصاب کاشانی

ای دل بیهده گفتار ادب باش ادب از زبان می‌کشی آزار ادب باش ادب جستن عیت در آیینه بود پی در پی دیده بر آینه…

Read More..

برنمی‌آید به کار کس ثبات بی محل – قصاب کاشانی

برنمی‌آید به کار کس ثبات بی محل مرگ به زندانیان را از حیات بی‌محل طبع اگر آزاده‌دل را نیست صرف لعل یار کم ز صندل…

Read More..

تا دست شانه در شکن زلف یار بود – قصاب کاشانی

تا دست شانه در شکن زلف یار بود روزم ز رشگ تیره چو شب‌های تار بود گردیده سرخ هر مژه ما ز خون دل پیوسته…

Read More..

خط چو سر زد عارض دلدار می‌یابد فرح – قصاب کاشانی

خط چو سر زد عارض دلدار می‌یابد فرح سبزه چون پیدا شود گلزار می‌یابد فرح بی ‌کدورت نیست با اغیار دیدن یار را بیشتر دل…

Read More..

دلا به کار جهان اضطراب یعنی چه – قصاب کاشانی

دلا به کار جهان اضطراب یعنی چه شدن شناور بحر سراب یعنی چه کشیده تیغ دو دم صبح از میان برخیز به زیر سایه شمشیر…

Read More..

ساقی کجاست کز می گلگون نشسته باشیم – قصاب کاشانی

ساقی کجاست کز می گلگون نشسته باشیم چون داغ لاله تا کی در خون نشسته باشیم شاید که آشنایی ما را کند نوازش تا کی…

Read More..

عمر چون بی آرزوی لعل جانان بگذرد – قصاب کاشانی

عمر چون بی آرزوی لعل جانان بگذرد رهروی باشد که بی آب از بیابان بگذرد آنکه خواهد طی نماید شاه‌راه عشق را شرط آن باشد…

Read More..

ما اسیران همه مرغان خوش‌الحان همیم – قصاب کاشانی

ما اسیران همه مرغان خوش‌الحان همیم هم‌زبان نفس و همدم بستان همیم جمع گردیده به یک‌جا همه چون رشته شمع همه دل‌سوز هم و سر…

Read More..

ندیدم چون تو شوخ از سرکشی برگشته‌مژگان‌تر – قصاب کاشانی

ندیدم چون تو شوخ از سرکشی برگشته‌مژگان‌تر ندیدم از تو آشوب جهانی نامسلمان‌تر ز بهر آنکه ریزی بر زمین خون اسیران را شوی از چشم…

Read More..

از تو در خاطر هر ذره تمنایی هست – قصاب کاشانی

از تو در خاطر هر ذره تمنایی هست به هر آیینه ز حسن تو تماشایی هست هر نسیمی ز تو مجنون بیابان‌گردی ست وز تو…

Read More..

اگر داغ جنون خون بر دل ما می‌کند مرد است – قصاب کاشانی

اگر داغ جنون خون بر دل ما می‌کند مرد است اگر این باده را ساقی به مینا می‌کند مرد است به زلفش نقد دل را…

Read More..

ای که خاک آستانت سجده‌گاه عاشقان – قصاب کاشانی

ای که خاک آستانت سجده‌گاه عاشقان خشت و فرش بارگاهت مهر و ماه عاشقان سر به تاج قیصر و خاقان نمی‌آرد فرو در سریر خاکساری…

Read More..

به رخ شکستن طرف کلاه بابت کیست – قصاب کاشانی

به رخ شکستن طرف کلاه بابت کیست نموده ماه در ابر سیاه بابت کیست تفرج تو ز نزدیک صد خطر دارد ز دور سوی تو…

Read More..

توان دیدن ز روی پیرهن چون گل صفایش را – قصاب کاشانی

توان دیدن ز روی پیرهن چون گل صفایش را نسیمی وا کند چون غنچه گر بند قبایش را به‌جز آیینه کز عکس جمال اوست مستغنی…

Read More..

در دل به جز از عکس رخ دوست نگنجد – قصاب کاشانی

در دل به جز از عکس رخ دوست نگنجد غیر از خط او گر همه موست نگنجد ممتاز نکویان نه چنانی که بگویم بالای دو…

Read More..

روز اول چون حباب از هم‌نشینی‌های موج – قصاب کاشانی

روز اول چون حباب از هم‌نشینی‌های موج خانه ما را بنا کردند در بالای موج سربلندی چیست راضی شو به پستی چون خزف تا نیفتی…

Read More..

شد گرم تمنای تو سودای نگاهم – قصاب کاشانی

شد گرم تمنای تو سودای نگاهم رو داد تماشای تو ای وای نگاهم نشکفته هنوزم مژه چون غنچه در این باغ کز باد فنا ریخته…

Read More..

کم خور ای روشن‌ضمیر از سفره دو نان و نمک – قصاب کاشانی

کم خور ای روشن‌ضمیر از سفره دو نان و نمک نیست آسان خوردن دانا دل از نادان نمک می‌خورند از بس‌که با یکدیگر از روی…

Read More..

منم در عاشقی هم‌طالع پروانه افتاده – قصاب کاشانی

منم در عاشقی هم‌طالع پروانه افتاده ز رخسار تو صد جا آتشم در خانه افتاده به هرجا می‌روم شوق غمت سنگ جفا بر کف چو…

Read More..

هر دل که تیر غمزه او را هدف شود – قصاب کاشانی

هر دل که تیر غمزه او را هدف شود باران ابر رحمت حق را صدف شود افلاک را منازل اول کند حساب آن رهروی که…

Read More..

ای با رخ تو خال سفید و سیاه و سرخ – قصاب کاشانی

ای با رخ تو خال سفید و سیاه و سرخ چون دیده غزال سفید و سیاه و سرخ عکس رخ تو و آن خط شبرنگ…

Read More..

بتی دارم به حسن از کافرستان کافرستان‌تر – قصاب کاشانی

بتی دارم به حسن از کافرستان کافرستان‌تر زبان از لعل و لعل از شکّرستان شکّرستان‌تر رخش چون مهر اما پاره‌ای از مهر تابان‌تر دو ابرو…

Read More..

بیا ای بلبل از من گفتگوهای حزین بشنو – قصاب کاشانی

بیا ای بلبل از من گفتگوهای حزین بشنو حدیث دردناک از خاطر اندوهگین بشنو نگاهی کن به سوز گریه‌ام شب‌های تنهایی چو شمع از من…

Read More..

حجاب از رخ چو بردار نگاهش – قصاب کاشانی

حجاب از رخ چو بردار نگاهش ز هر بیدل خبر دارد نگاهش چو خار آشیان آن رشگ طاووس مرا در زیر پر دارد نگاهش چو…

Read More..

در کف عاشق به غیر برگ کاهی بیش نیست – قصاب کاشانی

در کف عاشق به غیر برگ کاهی بیش نیست نه فلک پیشش نشان تیر آهی بیش نیست چیست این طول عمل فکر کن ای سست‌اعتقاد…

Read More..

ز خود در عشق چون پروانه باید بی‌خبر گردی – قصاب کاشانی

ز خود در عشق چون پروانه باید بی‌خبر گردی اگر خواهی شبی آن شمع را بر گرد سر گردی برو ای ناصح بی‌درد از جانم…

Read More..

عالمی را سوختی از جلوه ای رعنا بس است – قصاب کاشانی

عالمی را سوختی از جلوه ای رعنا بس است بدی از حد ناز ای بی‌رحم استغنا بس است ز انتظار ضربت تیغ تو مردن تا…

Read More..

گر شوی آشنا به سوز و گداز – قصاب کاشانی

گر شوی آشنا به سوز و گداز به تو درها شود به عشرت باز چرخ پروانه شو که جات دهند به سر دست خویش چون…

Read More..

می‌دهد هر ساعتی چشمش شرابم ز اعتراض – قصاب کاشانی

می‌دهد هر ساعتی چشمش شرابم ز اعتراض می‌نماید آتش لعلش کبابم ز اعتراض نیست حرفش بیش از این کز پیش من کم کن گذر زیر…

Read More..

یاد تو مونس شب تار من است – قصاب کاشانی

یاد تو مونس شب تار من است داغت گل همیشه بهار دل من است چرخی که نه رواق فلک زیر بال او است در صیدگاه…

Read More..