مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) عشق از رایحـــــــــۀ دلـــدار است زآن سبب قیمـــــت ِ آن بسیار است دامن ِ…

Read More..

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح آشکار به تو رنگ بود و نبود من ز تو…

Read More..

مخمس حضرت بیدل رح در سوگ مرگ عبدالخالق پسرش

1120 ه سال خوشی برای حضرت بیدل بود چون بعد از مدت زیادی خداوند فرزندی برایش اعطا نمود. حضرت بیدل نام پسرش را عبدالخالق گذاشت….

Read More..

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم…

Read More..

مخمس صوفی غلام نبی عشقری رح بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

مخمس صوفی غلام نبی عشقری رح بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) بی کسب و کار خوشه و خرمن چه می…

Read More..

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

مخمس صوفی غلام نبی عشقری بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) ممنون لطف و ملزم دشنام هم شدم پامال جرم و…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) خا لیست از هوای طلب این مکان ما ورد زبان ماست به…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) هر جهت آئینه دیدم در نگهبانی مرا عاشقی انداخت از بس در…

Read More..

مخمس عزیزه عنایت برغزل حضرت ابوالمعا نی بید ل رح

مخمس برغزل حضـــرت ابــو المعا نی بــیــد ل رح زلال اشــک  عزیزه عنایت  ***** دلم از فــراق حسنت, چـه بسـا تپیده بـا شـد سحری که…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت بیدل احمد محمود امپراطور صبــــــــــــح رحمت بیست و هفت قوس هزار و سه صد نود یک هجری خورشیدی افغانستان **** درد…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح احمد محمود امپراطور شنبه ۲۸ دلو ۱۳۹۱ هجری خورشیدی افغانستان غصه ی قلب من ———————– سفسطه گوی بی…

Read More..

مخمس محمد نعیم برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل محمد نعیم ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰ آلمان *** دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت تـا زمیـن درگردش آمـد خانـه،نـشکست…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

آهنــــــــگ آرزو مخمس برغزل: حضرت ابوالمعانی بیدل احمد محمود امپراطور چهارشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی افغانستان آهنــــــــگ آرزو بـــه هـــــوایت سرودنست امـــــواج اشک از…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح احمد محمود امپراطور ۱۲ سرطان ۱۳۹۱ خورشیدی کابل – افغانستان تاریخ نشر سه شنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۱ –  سوم…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح احمد محمود امپراطور افغانستان – کابل ۲۰ سرطان ۱۳۹۱ تاریخ نشر چهارشنبه چهارم اسد ۱۳۹۱ – ۲۵ جولای ۲۰۱۲…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غرل غیر منقوطه حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل

مخمس بر غزل غیر منقوطه ( بدون نقطه ) حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل (رحمت الله علیه) ************ اصــــــــــل آدم اگــــــــــــــر روا گردد گــــــــرد صحـــــــرا…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح دوریــــــم ز عشــــاق زمــــــان و انسی چند افتــــــاده به زنــــــــدان نگاهی نجسی چند…

Read More..