محمد عبدالعزیز مهجور بیدل شناس مشهور افغانستان درگذشت

محمد عبدالعزیز مهجور بیدل‌شناس مشهور افغان به عمر ۷۲ سالگی در هند درگذشت. آقای مهجور آثار فراوان پیرامون افکار و آثار میرزا عبدالقادر بیدل و…

Read More..