Эй Нури Чашми Ман, Сухане Ҳаст, Гӯш Кун!

Эй нури чашми ман, сухане ҳаст, гӯш кун! Чун соғарат пур аст, бинӯшону нӯш кун! Дар роҳи ишқ васвасаи аҳриман басест, Пеш ову гӯши дил…

Read More..

Чу Сарв Агар Бихиромӣ Даме Ба Гулзоре,

Чу сарв агар бихиромӣ даме ба гулзоре, Хӯрад зи ғайрати рӯи ту ҳар гуле хоре. Зи куфри зулфи ту ҳар ҳалқаеву ошӯбе, Зи сеҳри чашми…

Read More..

Ҳар Нуктае, Ки Гуфтам Дар Васфи Он Шамоил,

Ҳар нуктае, ки гуфтам дар васфи он шамоил, Ҳар к-ӯ шунид гуфто: «Лиллоҳи дурри қоил». Таҳсили ишқу риндӣ осон намуд аввал, Охир бисӯхт ҷонам, дар…

Read More..

Хатти Узори Ёр, Ки Бигрифт Моҳ Аз Ӯ,

Хатти узори ёр, ки бигрифт моҳ аз ӯ, Хуш ҳалқаест, лек бадар нест роҳ аз ӯ. Абрӯи дӯст гӯшаи меҳроби давлат аст, Он ҷо бимол…

Read More..

Сулаймо Мунзу Ҳаллат Би-Л-Ироқӣ

Сулаймо мунзу ҳаллат би-л-Ироқӣ Улоқӣ ман навоҳо мо улоқӣ Ало, эй сорбони маҳмили дӯст, Ило рукбоникум тола-штиёқӣ Хирад дар Зиндарӯд андозу май нӯш, Ба гулбонги…

Read More..

Салоҳ Аз Мо Чӣ Меҷӯӣ, Ки Мастонро Сало Гуфтем,

Салоҳ аз мо чӣ меҷӯӣ, ки мастонро сало гуфтем, Ба даври наргиси мастат саломатро дуо гуфтем. Дари майхонаам бикшо, ки ҳеҷ аз хонақаҳ накшуд, Гарат…

Read More..

Падид Омад Русуми Бевафоӣ,

Падид омад русуми бевафоӣ, Намонд аз кас нишони ошноӣ. Баранд аз фоқа назди ҳар хасисе Кунун аҳли ҳунар дасти гадоӣ. Касе, к-у фозил аст имрӯз…

Read More..

Мутриби Ишқ Аҷаб Созу Навое Дорад,

Мутриби ишқ аҷаб созу навое дорад, Нақши ҳар нағма, ки зад, роҳ ба ҷое дорад. Олам аз нолаи ушшоқ мабодо холӣ, Ки хуш оҳангу фараҳбахш…

Read More..

Маро Ба Васли Ту Гар З-Он, Ки Дастрас Бошад,

Маро ба васли ту гар з-он, ки дастрас бошад, Дигар зи толеи хешам чӣ мултамас бошад? Агар ба ҳар ду ҷаҳон як нафас занам бо…

Read More..

Кай Шеъри Тар Ангезад, Хотир, Ки Ҳазин Бошад,

Кай шеъри тар ангезад, хотир, ки ҳазин бошад, Як нукта дар ин маънӣ гуфтему ҳамин бошад. Аз лаъли ту гар ёбам ангуштарии зинҳор, Сад мулки…

Read More..

Ёд Бод Он, Ки Зи Мо Вақти Сафар Ёд Накард,

Ёд бод он, ки зи мо вақти сафар ёд накард, Ба видое дили ғамдидаи мо шод накард. Он ҷавонбахт, ки мезад рақами хайру қабул, Бандаи…

Read More..

Дилбар Бирафту Дилшудагонро Хабар Накард,

Дилбар бирафту дилшудагонро хабар накард, Ёди ҳарифи шаҳру рафиқи сафар накард. Ё бахти ман тариқи мурувват фурӯ гузошт. Ё ӯ ба шоҳроҳи тариқат гузар накард….

Read More..

Дар Аҳди Подшоҳи Хатобахши Ҷурмпӯш

Дар аҳди подшоҳи хатобахши ҷурмпӯш Ҳофиз қаробакаш шуду муфтӣ пиёланӯш. Сӯфӣ зи кунҷи савмаа бо пои хум нишаст, То дид мӯҳтасиб, ки сабӯ мекашад ба…

Read More..

Буте Дорам, Ки Гирди Гул Зи Сунбул Соябон Дорад,

Буте дорам, ки гирди гул зи сунбул соябон дорад, Баҳори оразаш хатте ба хуни арғавон дорад. Ғубори хат бипӯшонид хуршеди рухаш, ё раб Бақои ҷовидонаш…

Read More..

Бибурд Аз Ман Қарору Тоқату Ҳуш

Бибурд аз ман қарору тоқату ҳуш Бути сангиндили симинбаногӯш. Нигоре, чобуке, шанге, кулаҳдор. Зарифе, маҳваше, турке, қабопӯш. Зи тоби оташи савдои ишқаш Ба сони дег…

Read More..

Атат Равоеҳу Ранд-Ил-Ҳимо Ва Зода Ғаромӣ,

Атат равоеҳу ранд-ил-ҳимо ва зода ғаромӣ, Фидои хоки дари дӯст бод ҷони гиромӣ! Паёми дӯст шунидан саодат асту саломат, Мани-л-мубаллеғу аннӣ ало суода саломӣ. Биё…

Read More..

Эй Шоҳиди Қудсӣ, Кӣ Кашад Банди Ниқобат

Эй шоҳиди қудсӣ, кӣ кашад банди ниқобат В-эй мурғи биҳиштӣ, кӣ диҳад донаву обат? Хобам бишуд аз дида, дар ин фикри ҷигарсӯз, К-оғӯши кӣ шуд…

Read More..

Эй Боди Сабо, Бигзар З-Он Ҷо, Ки Ту Медонӣ,

Эй боди сабо, бигзар з-он ҷо, ки ту медонӣ, Аҳволи дилам баргӯ онҳо, ки ту медонӣ. Дар пардаи асрораш ҳар гаҳ ки шавам маҳрам, Сарбаста…

Read More..

Чӣ Буд, Ар Дили Он Мох Меҳрубон Будӣ,

Чӣ буд, ар дили он мох меҳрубон будӣ, Ки ҳоли мо на чунин будӣ, ар чунон будӣ. Бигуфтамӣ, ки чӣ арзад насими турраи дӯст, Гарам…

Read More..

Хушхабар Бош, Эй Насими Шамол,

Хушхабар бош, эй насими шамол, Ки ба мо мерасад замони висол! Қиссат-ул-ишқи ла-инфисома лаҳо, Фусимат ҳо ҳуно лисон-ул-қол. Мо ли Салмо ва ман би зӣ…

Read More..

Умрест, То Ман Дар Талаб Ҳар Рӯз Гоме Мезанам,

Умрест, то ман дар талаб ҳар рӯз гоме мезанам, Дасти шафоат ҳар замон дар некномӣ мезанам. Бе моҳи меҳрафрӯзи худ, то бигзаронам рӯзи худ, Доме…

Read More..

Соқӣ, Биёр Бода, Ки Моҳи Сиём Рафт,

Соқӣ, биёр бода, ки моҳи сиём рафт, Дардеҳ қадаҳ, ки мавсими номусу ном рафт. Вақти азиз рафт, биё, то қазо кунем, Умре, ки бе ҳузури…

Read More..

Рӯи Ту Кас Надиду Ҳазорат Рақиб Ҳаст,

Рӯи ту кас надиду ҳазорат рақиб ҳаст, Дар ғунчаи ҳанӯзу садат андалеб ҳаст. Гар омадам ба кӯи ту, чандон ғариб нест. Чун ман дар ин…

Read More..

Он Сияҳчарда, Ки Ширинии Олам Бо Ӯст,

Он сияҳчарда, ки ширинии олам бо ӯст, Чашми майгун, лаби хандон, дили хуррам бо ӯст, Гарчи шириндаҳанон подшаҳонанд, вале ӯ Сулаймони замон аст, ки хотам…

Read More..

Мо Шабе Даст Барорему Дуое Бикунем,

Мо шабе даст барорему дуое бикунем, Ғами ҳиҷрони туро чора зи ҷое бикунем, Дили бемор шуд аз даст, рафиқон, мададе, То табибаш ба сар орему…

Read More..

Ман Кӣ Бошам, Ки Бар Он Хотири Отир Гузарам,

Ман кӣ бошам, ки бар он хотири отир гузарам, Лутфҳо мекунӣ, эй хоки дарат тоҷи сарам! Дилбаро, банданавозит кӣ омӯхт, бигӯ, Ки ман ин занн…

Read More..

Зулф Ошуфтаву Хай Кардавӯ Хандонлабу Маст,

Зулф ошуфтаву хай кардавӯ хандонлабу маст, Пираҳанчоку ғазалхону суроҳӣ дар даст, Наргисаш арбадаҷӯву лабаш афсӯскунон, Ними шаб дӯш ба болини ман омад, бинишаст. Сар фарогӯши…

Read More..

Дӯш Бемории Чашми Ту Бибурд Аз Дастам,

Дӯш бемории чашми ту бибурд аз дастам, Лек аз лутфи лабат сурати ҷон мебастам. Ишқи ман бо хати мушкини ту имрӯзӣ нест, Дергоҳест, к-аз ин…

Read More..

Дидам Ба Хоб Дӯш, Ки Моҳе Баромадӣ,

Дидам ба хоб дӯш, ки моҳе баромадӣ, К-аз акси рӯи ӯ шаби хиҷрон саромадӣ. Таъбир рафт ёри сафаркарда мерасад, Эй кош, ҳарчи зудтар аз дар…

Read More..

Ғуломи Наргиси Масти Ту Тоҷдоронанд,

Ғуломи наргиси масти ту тоҷдоронанд, Хароби бодаи лаъли ту ҳушёрронанд. Туро сабову маро оби дида шуд ғаммоз Вагарна ошиқу маъшуқ роздоронанд. Зи зери зулфи дуто…

Read More..

Бувад Оё, Ки Дари Майкадаҳо Бикшоянд,

Бувад оё, ки дари майкадаҳо бикшоянд, Гиреҳ аз кори фурӯбастаи мо бикшоянд? Агар аз баҳри дили зоҳиди худбин бастанд, Дил қавӣ дор, ки аз баҳри…

Read More..

Ба Ҷони Хоҷаву Ҳаққи Қадиму Аҳди Дуруст,

Ба ҷони хоҷаву ҳаққи қадиму аҳди дуруст, Ки мӯниси дами субҳам дуои давлати туст. Сиришқи ман, ки зи тӯфони Нӯҳ даст барад, Зи лавҳи сина…

Read More..

Аз Мани Дилшуда Он Ёр Намепурсад Ҳеҷ,

Аз мани дилшуда он ёр намепурсад ҳеҷ, Хабаре з-ин дили афгор намепурсад ҳеҷ. Дӣ ба сарманзили ман омаду аҳвол бидид, Гуфт:—Чун аст туро ёр намепурсад…

Read More..

Эй Ҳудҳуди Сабо, Ба Сабо Мефиристамат,

Эй ҳудҳуди сабо, ба Сабо мефиристамат, Бингар, ки аз куҷо ба куҷо мефиристамат. Ҳайф аст тоире чу ту дар хокдони ғам, 3-ин ҷо ба ошёни…

Read More..

Шароби Талх Мехоҳам, Ки Мардафган Бувад Зӯраш,

Шароби талх мехоҳам, ки мардафган бувад зӯраш, Ки то як дам биёсоям зи дунёву шару шӯраш. Симоти даҳри дунпарвар надорад шаҳди осоиш, Мазоқи ҳирсу оз,…

Read More..

Ҳуснат Ба Иттифоқи Малоҳат Ҷаҳон Гирифт,

Ҳуснат ба иттифоқи малоҳат ҷаҳон гирифт, Оре, ба иттифоқ ҷаҳон метавон гирифт. Ифшои рози хилватиён хост кард шамъ, Шукри Худо, ки сирри дилаш дар забон…

Read More..

Хуррам Он Рӯз, К-Аз Ин Манзили Вайрон Биравам

Хуррам он рӯз, к-аз ин манзили вайрон биравам Роҳати ҷон талабам в-аз паи ҷонон биравам. Гарчи донам, ки ба ҷое набарад роҳ ғариб, Ман ба…

Read More..

То Зи Майхонаву Май Ному Нишон Хоҳад Буд,

То зи майхонаву май ному нишон хоҳад буд, Сари мо хоки раҳи пири муғон хоҳад буд. Ҳалкаи пири муғон аз азалам дар гӯш аст, Бар…

Read More..

Саҳар Зи Ҳотифи Ғайбам Расид Мужда Ба Гӯш,

Саҳар зи ҳотифи ғайбам расид мужда ба гӯш, Ки даври шоҳ Шуҷоъ аст, май далер бинӯш. Шуд он, ки аҳли назар бар канора мерафтанд, Ҳазор…

Read More..

Рӯза Як Сӯ Шуду Ид Омаду Дилҳо Бархост,

Рӯза як сӯ шуду ид омаду дилҳо бархост, Май зи майхона ба ҷӯш омаду мебояд хост. Тавбаи зӯҳдфурӯшони гаронҷон бигузашт, Вақти шодиву тараб кардани риндон…

Read More..

Насиҳате Кунамат, Бишнаву Баҳона Магир,

Насиҳате кунамат, бишнаву баҳона магир, Ҳар он чӣ носеҳи мушфиқ бигӯядат, бипазир, Зи васли рӯи ҷавонон таматтуе бардор, Ки дар камингаҳи умр аст макри олами…

Read More..

Медамад Субҳу Килла Баста Саҳоб,

Медамад субҳу килла баста саҳоб, Ассабӯҳ, ассабӯҳ, ё асҳоб. Мечакад жола бар рухи лола, Алмудом, алмудом, ё аҳбоб! Мевазад аз чаман насими биҳишт, Ҳон, бинӯшед…

Read More..

Қасам Ба Ҳашмату Ҷоҳу Ҷалоли Шоҳ Шуҷоъ,

Қасам ба ҳашмату ҷоҳу ҷалоли шоҳ Шуҷоъ, Ки нест бо касам аз баҳри молу ҷоҳ низоъ. Шароби хонагиям бас, маи муғона биёр, Ҳарифи бода расид,…

Read More..

Зи Бод Накҳати Зулфи Дутот Меҷӯям,

Зи бод накҳати зулфи дутот меҷӯям, Зи бода лаъли лаби ҷонфазот меҷӯям. Насими гулшани фирдавсу оби чашмаи Хизр Ба хоки пот, ки аз хоки пот…

Read More..

Додгаро, Фалак Туро Ҷуръакаши Пиёла Бод!

Додгаро, фалак туро ҷуръакаши пиёла бод! Душмани дилсиёҳи ту ғарқа ба хун чу лола бод! Зулфи сиёҳи пурхамат чашми чароғи олам аст, Ҷон зи насими…

Read More..

Дарди Ишқе Кашидаам, Ки Мапурс,

Дарди ишқе кашидаам, ки мапурс, Заҳри ҳаҷре чашидаам, ки мапурс. Гаштаам дар ҷаҳону охири кор Дилбаре баргузидаам, ки мапурс. Он чунон дар ҳавои хоки дараш…

Read More..

Гар Ман Аз Сарзаниши Муддаиён Андешам,

Гар ман аз сарзаниши муддаиён андешам, Шеваи мастиву риндӣ наравад аз пешам. Зӯҳди риндони навомӯхта роҳи бадаҳист, Ман, ки бадноми ҷаҳонам, чӣ салоҳ андешам? Шоҳи…

Read More..

Биёр Бодаву Бозам Раҳон Зи Махмурӣ,

Биёр бодаву бозам раҳон зи махмурӣ, Ки ҳам ба бода тавон кард дафъи ранҷурӣ. Ба як фиреб бидодам салоҳи хеш аз даст, Дареғ аз он…

Read More..

Ба Мижгони Сияҳ Кардӣ Ҳазорон Рахна Дар Динам,

Ба мижгони сияҳ кардӣ ҳазорон рахна дар динам, Биё, к-аз чашми беморат ҳазорон дард барчинам. Ало, эй ҳамнишини дил ки ёронат бирафт аз ёд, Маро…

Read More..

Агар На Бода Ғами Дил Зи Ёди Мо Бибарад,

Агар на бода ғами дил зи ёди мо бибарад, Ниҳеби ҳодиса бунёди мо зи ҷо бибарад. Агар на ақл ба мастӣ фурӯ кашад лангар, Чӣ…

Read More..

Эй Насими Саҳар, Оромгаҳи Ёр Куҷост

Эй насими саҳар, оромгаҳи ёр куҷост Манзили он маҳи ошиқкуши айёр куҷост? Шаби тор асту раҳи водии эмин дар пеш, Оташи Тӯр куҷо, мавъиди дидор…

Read More..

Чу Даст Бар Сари Зулфаш Занам, Ба Тоб Равад

Чу даст бар сари зулфаш занам, ба тоб равад В-ар оштӣ талабам, бар сари итоб равад. Чу моҳи нав раҳи наззорагони бечора Занад ба гӯшаи…

Read More..

Ҳар Киро Хоки Сари Кӯи Ту Маскан Бошад,

Ҳар киро хоки сари кӯи ту маскан бошад, Пеши ӯ гулшани фирдавс чу гулхан бошад. Гар ҷаҳон равшанӣ аз партави хуршед гирифт, Чашми ушшоқ ба…

Read More..

Хастагонро Чу Талаб Бошаду Қувват Набувад,

Хастагонро чу талаб бошаду қувват набувад, Гар ту бедод кунӣ, шарти мурувват набувад. Мо ҷафо аз ту надидему ту худ напсандӣ Он чӣ дар мазҳаби…

Read More..

Суманбӯён Ғубори Ғам, Чу Биншинанд, Биншонанд,

Суманбӯён ғубори ғам, чу биншинанд, биншонанд, Парирӯён қарор аз дил, чу бистезанд, бистонанд. Ба фитроки ҷафо дилҳо чу барбанданд, барбанданд. Зи зулфи анбарин ҷонҳо, чу…

Read More..

Салоҳи Кор Куҷову Мани Хароб Куҷо

Салоҳи кор куҷову мани хароб куҷо Бубин тафовути раҳ аз куҷост то ба куҷо! Дилам зи савмаа бигрифту хирқаи солус, Куҷост дайри муғону шароби ноб…

Read More..

Пеш Аз Инат Беш Аз Ин Андешаи Ушшоқ Буд,

Пеш аз инат беш аз ин андешаи ушшоқ буд, Меҳрварзии ту бо мо шӯҳраи офоқ буд. Ёд бод он сӯҳбати шабҳо, ки бо нӯшинлабон, Баҳси…

Read More..

Мусулмонон, Маро Вақте Диле Буд,

Мусулмонон, маро вақте диле буд, Ки бо вай гуфтамӣ, гар мушкиле буд. Ба гирдобе чу меафтодам аз ғам, Ба тадбираш умеди соҳиле буд. Диле ҳамдарду…

Read More..

Маро Аҳдест Бо Ҷонон, Ки То Ҷон Дар Бадан Дорам,

Маро аҳдест бо ҷонон, ки то ҷон дар бадан дорам, Ҳаводорони кӯяшро чу ҷони хештан дорам. Сафои хилвати хотир аз он шамъи Чигил ҷӯям. Фурӯғи…

Read More..

Карашмае Куну Бозори Соҳирӣ Бишикан,

Карашмае куну бозори соҳирӣ бишикан, Ба ғамза равнақу номуси сомирӣ бишикан! Ба бод деҳ сару дастори оламе, яъне Кулоҳгӯша ба оини сарварӣ бишикан! Ба зулф…

Read More..