Хабарат Харобтар Кард Ҷароҳати Чудоӣ,

Хабарат харобтар кард ҷароҳати чудоӣ, Чу хаёли оби рӯшан, ки ба ташнагон намоӣ. Ту чӣ армуғоне орй, ки ба дӯстон фиристӣ? Чӣ аз ин ба…

Read More..

Магар Насими Сахар Бӯи Эулфи Ери Мгиаст.

Магар насими сахар бӯи эулфи ери мгиаст. Ки рохати дили ранчури бекарори мая аст! Ба хоб дарнаравад бахти умри ман хама умр Гараш 6а хоб…

Read More..

Бигзор, То Бигирям, Чун Абр Дар Баҳорон!

Бигзор, то бигирям, чун абр дар баҳорон! К-аз санг нола хезад рӯзи видои ёрон! Бо сорбон бигӯед аҳволи оби чашмам, То бар шутур набандад маҳмил…

Read More..

Шаби Ошиқони Бедил Чӣ Шаби Дароз Бошад

Шаби ошиқони бедил чӣ шаби дароз бошад Ту биё, к-аз аввали шаб дари субҳ боз бошад! Аҷаб аст агар тавонам, ки сафар кунам зи дастат,…

Read More..

Охир Нигоҳе Боз Кун, Вақте Ки Бар Мо Бигзарӣ!

Охир нигоҳе боз кун, вақте ки бар мо бигзарӣ! Ё кибр манъат мекунад, к-аз дӯстон ёд оварӣ? Нашнидаам андар Хутан бар сурате чандин фитан, Ҳаргиз…

Read More..

Имшаб, Ба Ростӣ, Шаби Мо Рӯзи Равшан Аст,

Имшаб, ба ростӣ, шаби мо рӯзи равшан аст, Иди висоли дӯст алорагми душман аст! Боди биҳишт мегузарад ё насими бог? Ё накҳати даҳони ту ё…

Read More..

Эй Лӯъбати Хандон, Лаби Лаълат Кӣ Газидаст

Эй лӯъбати хандон, лаби лаълат кӣ газидаст В-аз боғи латофат гули рӯи ту кӣ чидаст? Некӯтар аз ин мева ҳама умр кӣ хӯрдаст? Ширинтар аз…

Read More..

Чашмат Хуш Асгу Бар Асари Хоб Хуштар Аст,

Чашмат хуш асгу бар асари хоб хуштар аст, Таъми даҳонат аз шакари ноб хуштар аст. Зинҳор, аз он табассуми ширин, ки мекунӣ, К-аз хандаи шукуфаи…

Read More..

Мо Дар Ин Шаҳр Ғарибему Дар Ин Мулк Фақир,

Мо дар ин шаҳр ғарибему дар ин мулк фақир, Ба каманди ту гирифтору ба доми ту асир. Дари офоқ кушодаст, валеккн бастаст Аз сари зулфи…

Read More..

Гувоҳе Амин Аст Бар Дарди Ман

Гувоҳе амин аст бар дарди ман Сиришки равон бар рухи зарди ман. Бубахшой бар нолаи андалеб, Ало, эй гули нозпарварди ман! Ки гар ҳам бад-ин…

Read More..

Фироқи Дӯстонаш Боду Ёрон,

Фироқи дӯстонаш боду ёрон, Ки моро дур кард аз дӯстдорон! Дилам дар банди танҳоӣ бифарсуд, Чу булбул дар қафас фасли баҳорон. Ҳалоки мо чунон осон…

Read More..

Қимати Гул Биравад, Чун Ту Ба Гулзор Оӣ

Қимати гул биравад, чун ту ба гулзор оӣ В-об ширин, чу ту дар хандаву гуфтор оӣ. Ин ҳама ҷилваи товусу хиромидани ӯ Бори дигар накунад,…

Read More..

Аз Ту Бо Маслиҳати Хеш Намепардозам,

Аз ту бо маслиҳати хеш намепардозам, Ҳамчу парвона, ки месӯзаму дар парвозам. Гар тавонӣ, ки ба хубй дилам имрӯз биҷӯӣ, В-арна бисёр бичӯию наёбӣ бозам….

Read More..

Шаби Дароз Ба Уммеди Субҳ Бедорам,

Шаби дароз ба уммеди субҳ бедорам, Магар, ки бӯи ту орад насими асҳорам. Анаб, ки бехи муҳаббат намедиҳад боре, Ки бар вай ин ҳама борони…

Read More..

Онро, Ки Ғаме Чун Ғамн Ман Нест, Чӣ Донад.

Онро, ки ғаме чун ғамн ман нест, чӣ донад. К-аз шавки туам днда чӣ шаб мегузаронад? Вакт аст, гар аз пой дароям. ки хама умр…

Read More..

Зи Ҳад Бигзашт Муштоқию Сабр Андар Гамат, Ёро

Зи ҳад бигзашт муштоқию сабр андар гамат, ёро Ба васли худ давое кун дили девонаи моро! Илоҷи дарди муштоқон табиби ом нашносад, Магар Лайлӣ кунад…

Read More..

Эй Боди Субҳдам, Хабари Дилситон Бигӯй!

Эй боди субҳдам, хабари дилситон бигӯй! Васфи ҷамоли он бути номеҳрубон бигӯй! Бигзор мушк, бӯи сари зулфи ёр биёр! Ёди шакар макун, сухане з-он даҳон…

Read More..

Ҳаргиз Ҳасад Набурдам Бар Мансабсю Моле,

Ҳаргиз ҳасад набурдам бар мансабсю моле, Илло бар он ки дорад бо дилбаре висоле. Донӣ, кадом давлат дар васф менаёяд? Чашме, ки боз бошад ҳар…

Read More..

Моро Биҳишт Сӯҳбати Ёрони Ҳамдам Аст

Моро биҳишт сӯҳбати ёрони ҳамдам аст Дидори ёри номутаносиб ҷаҳаннам аст! Ҳар дам, ки дар ҳузури азизе бар сар барӣ, Дарёб, к-аз ҳаёти ҷаҳон ҳосил…

Read More..

Дарияае Зи Биҳииггаш Ба Рӯй Бигшоӣ,

Дарияае зи биҳииггаш ба рӯй бигшоӣ, Ки бомдоди пагоҳаш ту рӯй бинмоӣ. Ҷаҳон шаб асту ту хуршеди оламороӣ, Сабоҳи муқбил он, к-аз дараш ту боз…

Read More..

Ту, Паризода, Надонам Зи Куҷо Меой,

Ту, паризода, надонам зи куҷо меой, К-одамизода набошад ба чунин зебоӣ. Рост хоҳӣ, на ҳалолат, ки пинҳон доранд, Мисли ин рӯю нашояд, ки ба кас…

Read More..

Корвон Мераваду Бори Сафар Мебанданд,

Корвон мераваду бори сафар мебанданд, То дигар бор кӣ бинад, ки ба мо пайванданд? Хайлтошони ҷафокору муҳиббони малул, Хаймаро ҳамчу дил аз сӯҳбати мо баркандаид….

Read More..

Аз Дасти Дӯст Ҳар Чӣ Ситонӣ Шакар Бувад,

Аз дасти дӯст ҳар чӣ ситонӣ шакар бувад, В-аз дасти ғайри дӯст табарзад табар бувад! Душман гар остини гул афшонадат ба рӯй, Аз тири чарху…

Read More..

Эй Бод, Ки Бар Хоки Дари Дӯст Гузаштӣ,

Эй бод, ки бар хоки дари дӯст гузаштӣ, Пиндорамат аз равзаи ризвони биҳиштӣ! Дур аз сабабе нест, ки шӯридаи савдо, Ҳар лаҳза чу девона давон…

Read More..

Он На Зулф Асту Баногӯщ, Ки Рӯз Асту Шаб Аст,

Он на зулф асту баногӯщ, ки рӯз асту шаб аст, В-он на болои санавбар, ки дарахти рутаб аст! Он даҳон нест, ки дар ваҳми сухандои…

Read More..

Зи Дастам Барнамехезад, Ки Бе Ёди Ту Биншинам,

Зи дастам барнамехезад, ки бе ёди ту биншинам, Ба ҷуз рӯят намехоҳам, ки рӯи ҳеҷ кас бинам. Ман аввал рӯз донистам, ки бо Ширин дарафтодам,…

Read More..

Эй Боди Бомдодӣ, Хуш Меравӣ Ба Шодӣ,

Эй боди бомдодӣ, хуш меравӣ ба шодӣ, Пайванди рӯҳ кардӣ, пайғоми дӯст додӣ. Бар бӯстон гузаштӣ ё дар биҳишт будӣ? Шод омадию хуррам, фархунда бахт…

Read More..

Хушову Хуррамо Вақти Ҳабибон

Хушову хуррамо вақти ҳабибон Ба бӯи субҳу бонги андалебон! Хуш он соат: нишинад дӯст бо дӯст, Ки сокин гардад ошӯби рақибон! Сазои душманон он беҳ,…

Read More..

Машнав, Эй Дӯст, Ки Гайр Аз Ту Маро Ёре Ҳаст!

Машнав, эй дӯст, ки гайр аз ту маро ёре ҳаст! Ё шабу рӯз ба ҷуз фикри туам коре ҳаст. Ба каманди сари зулфат на ман…

Read More..

Гарам Роҳат Расонй, В-Ар Газоӣ,

Гарам роҳат расонй, в-ар газоӣ, Муҳаббат бар муҳаббат мефазоӣ. Ба шамшер аз ту бегона нагардам, Ки ҳаст аз дергаҳ боз ошной! Ҳама мурғон халос аз…

Read More..

Ту Бо Ин Лутфи Табъу Дилрабоӣ,

Ту бо ин лутфи табъу дилрабоӣ, Чунин сангиндилу саркаш чароӣ. Ба як бор аз ҷаҳон дил дар ту бастам, Надонистам, ки паймонам напоӣ. Шаби торик…

Read More..

Ишқбозӣ На Ман, Охир, Ба Ҷаҳон Овардам,

Ишқбозӣ на ман, охир, ба ҷаҳон овардам, Ё гуноҳест, ки аввал мани мискин кардам. Ту ки аз сурати ҳоли дили ман бехабарӣ, Ғами дил бо…

Read More..

Агар Ту Форигӣ Аз Ҳоли Дӯстон, Ёро!

Агар ту форигӣ аз ҳоли дӯстон, ёро! Фароғат аз ту муяссар намешавад моро! Туро дар ойина дидан ҷамоли талъати хеш Баён кунад, ки чӣ будаст…

Read More..

Эй Ба Дидори Ту Равшан Чашми Оламбини Ман!

Эй ба дидори ту равшан чашми оламбини ман! Охират раҳме наояд бар дили мискини ман? Сӯзнок афтода чун парвонаам дар пои ту, Худ намесӯзад дилат…

Read More..

Нишони Бахти Баланд Асту Толеи Маймун,

Нишони бахти баланд асту толеи маймун, Алассабох назар бар ҷамоли рӯзафзун! Алалхусус касеро, ки табъи мавзун аст, Чӣ гуна дӯст надорад шамоили мавзун? Гар обрӯй…

Read More..

Дидор Менамоию Парҳез Мекунӣ,

Дидор менамоию парҳез мекунӣ, Бозори хешу оташи мо тез мекунӣ! Гар хуни дил хӯрӣ, фараҳафзоӣ мехӯрӣ, В-ар қасди ҷон кунй, тарабангез мекунй! Бар талхайшии ман…

Read More..

Эй Валвалаи Ишқи Ту Бар Ҳар Сари Кӯе!

Эй валвалаи ишқи ту бар ҳар сари кӯе! Рӯи ту бибурд аз дили мо ҳар гами рӯе. Охир сари мӯе ба тараҳҳум нигар онро, К-оҳе…

Read More..

Ҳар Шаб Андешаи Дигар Кунаму Рои Дигар,

Ҳар шаб андешаи дигар кунаму рои дигар, Ки ман аз дасти ту фардо биравам чои дигар, Бомдодон, ки бурун мениҳам аз манзил пой, Хусни ахдам…

Read More..

Маро Ту Гояти Мақсудӣ Аз Ҷаҳон, Эй Дӯст!

Маро ту гояти мақсудӣ аз ҷаҳон, эй дӯст! Ҳазор ҷони азизат фидои ҷон, эй дӯст! Чунон ба доми ту улфат гирифт мурги дилам, Ки ёд…

Read More..

Гар Касе Сарв Шунидаст, Ки Рафтаст, Ин Аст!

Гар касе сарв шунидаст, ки рафтаст, ин аст! Ё санавбар, ки баногӯшу бараш симин аст! На баланд аст ба сурат, ки ту маълум кунӣ, Ки…

Read More..

Сухани Ишқи Ту Ҳар Гаҳ, Ки Барояд Ба Забонам,

Сухани ишқи ту ҳар гаҳ, ки барояд ба забонам, Ранги рухсора хабар медиҳад аз рози ниҳонам. Гоҳ гӯям, ки бинолам зи парешонии ҳолам! Боз гӯям,…

Read More..

Ин Чӣ Рафтор Асг, К-Ороми Дил Аз Ман Мебарӣ

Ин чӣ рафтор асг, к-ороми дил аз ман мебарӣ Хушам аз сар мерабоӣ, аклам аз тан мебарн! Боғу лоласгон чӣ бошад? Осшне барфишон! Боғбонро гӯ:…

Read More..

Аз Ҳар Чӣ Меравад Сухани Дӯст Хуштар Аст,

Аз ҳар чӣ меравад сухани дӯст хуштар аст, Пайғоми ошно нафаси рӯҳпарвар аст. Ҳаргиз вуҷуди ҳозиру ғойиб шунидаӣ? Ман дар миёни ҷамъу дилам ҷои дигар…

Read More..

Чу Булбули Саҳарӣ Баргирифт Навбати Бом,

Чу булбули саҳарӣ баргирифт навбати бом, Зи тавбахонаи танҳоӣ омадам бар бом. Нигоҳ мекунам аз пеш рояти хуршед, Ки мебарад ба уфуқ парчами сипоҳи зулом….

Read More..

Нарафт, То Ту Бирафтӣ, Хаёлат Аз Назарам,

Нарафт, то ту бирафтӣ, хаёлат аз назарам, Бирафт дар ҳама олам ба бедилӣ хабарам. На бахту давлати онам, ки бо ту биншинам, На сабру тоқатн…

Read More..

Дӯст Медорам Ман Ин Нолидани Дилсӯзро

Дӯст медорам ман ин нолидани дилсӯзро То ба ҳар навъе, ки бошад, бигзаронам рӯзро! Шаб, ҳама шаб, интизори субҳрӯе меравад, К-он сабоҳат нест ин субҳи…

Read More..

Ҳар Кӣ Ҳар Бомдод Пеши Касест,

Ҳар кӣ ҳар бомдод пеши касест, Ҳар шабонгоҳ дар сараш ҳавасест, Дил манеҳ бар вафои сӯҳбати ӯ, К-он чунонро ҳариф чун ту басест! Меҳрубонию дӯстӣ…

Read More..

Маро Роҳат Аз Зиндагӣ Дӯш Буд,

Маро роҳат аз зиндагӣ дӯш буд, Ки он моҳрӯям дар оғӯш буд. Чунон масти дидору ҳайрони ишқ, Ки дунёву динам фаромӯш буд! Нагӯям ман аз…

Read More..

Гар Ҷон Талабӣ, Фидои Ҷонат!

Гар ҷон талабӣ, фидои ҷонат! Саҳл аст ҷавоби имтиҳонат! Савганд ба ҷонат ар фурӯшам Як мӯй ба ҳар кӣ дар ҷаҳонат! Бо он ки ту…

Read More..

Ту Аз Ҳар Дар, Ки Боз Оӣ, Бад-Ин Хубиву Зебоӣ,

Ту аз ҳар дар, ки боз оӣ, бад-ин хубиву зебоӣ, Даре бошад, ки аз раҳмат ба рӯи халқ бикшоӣ. Маломатгӯи беҳосил турунҷ аз даст нашносад,…

Read More..

Ин Туӣ Ё Сарви Бустонӣ Ба Рафтор Омадаст

Ин туӣ ё сарви бустонӣ ба рафтор омадаст Ё малак бар сурати мардум ба гулзор омадаст? Уд месӯзанд ё гул медамад дар бӯстон? Дӯстон, ё…

Read More..

Агар Дастам Диҳад Рӯзе, Ки Инсоф Аз Ту Бистонам,

Агар дастам диҳад рӯзе, ки инсоф аз ту бистонам, Қазои аҳди мозиро шабе дасте барафшонам. Чунинат дӯст медорам, ки гар рузе фироқ афтад, Ту сабр…

Read More..

Эй Боғи Ҳусн Чун Ту Ниҳоле Наёфта!

Эй боғи ҳусн чун ту ниҳоле наёфта! Рухсораи ҷаҳон чу ту холе наёфта. Тобандатар зи рӯи ту моҳе надида чарх, Хупггар зи абрӯи ту ҳилоле…

Read More..

На Нандон Орзумандам, Ки Васфаш Дар Баён Ояд,

На нандон орзумандам, ки васфаш дар баён ояд, В-агар сад нома бинвисам ҳикоят беш аз он ояд. Маро ту ҷони ширинй, ба талхй рафта аз…

Read More..

Завқе Чунон Надорад Бе Дӯст Зиндагонӣ,

Завқе чунон надорад бе дӯст зиндагонӣ, Дудам ба сар барояд з-ин оташи ниҳонӣ! Шероз дар набастаст бар корвон, валекин, Моро намекушоянд аз қайди меҳрубонӣ. Уштур,…

Read More..

Хуш Бувад Ёреву Ёре Бар Канори Сабзазоре,

Хуш бувад ёреву ёре бар канори сабзазоре, Меҳрубонон рӯй бар ҳам в-аз ҳасудон бар каноре. Ҳар киро бо дилситоне айш меафтад замоне, Гӯ: ғанимат дон,…

Read More..

Маро То Нуқра Бошад, Мефишонам!

Маро то нуқра бошад, мефишонам! Туро то бӯса бошад, меситонам! В-агар фардо ба зиндон мебарандам, Ба накд ин саат андар бӯстонам! Ҷаҳон, бигзор, то бар…

Read More..

Гар Гуссаи Рӯзгор Гӯям,

Гар гуссаи рӯзгор гӯям, Бас киссаи бешумор гӯям. Як умри ҳаэор сол бояд, То ман яке аз ҳазор гӯям! Чашмам ба забони ҳол гӯяд, Не…

Read More..

Тани Одамӣ Шариф Аст Ба Ҷони Одамият,

Тани одамӣ шариф аст ба ҷони одамият, На ҳамин либоси зебост нишони одамият! Агар одамӣ ба чашм асту даҳону гӯшу бинӣ, Чӣ миёни нақши девору…

Read More..

Ин Ки Ту Дорӣ, Қиёмат Аст, На Қомат!

Ин ки ту дорӣ, қиёмат аст, на қомат! В-он на табассум, ки мӯъҷиз асту каромат! Ҳар ки тамошои рӯи чун қамарат кард, Сина сипар кард…

Read More..