Basy Gerek – Magrupy

Basy gerek
Eý ýaranlar, goç ýigidin
Bir dil bilen basy gerek;
Ýa gylygy, ýa gylyjy,
Gazan içre asy gerek.
Haky özüne kyl dalda,
Bolmagyl özge hyýalda,
Ýa ogulda, ýa aýalda
Bir könlünin hosy gerek.
Bir goç ýigidin asyna,
Den-dusy gelse dasyna,
Ýowuz gün düsse basyna,
Jan köýer gardasy gerek.
Arsa çykar perýatlaryn,
Hiç kim esitmez datlaryn,
Hakykat perizatlaryn
Gözi bilen gasy gerek.
Belli, alyjy ärlerin,
Rüstem Zal dek pälwanlaryn,
Magrupy diýr, çyn pirlerin
Gözlerinin ýasy gerek.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.