زه ستا مینه د آسمانونو

rumi-poems-in-pashto
زه
ستا مینه، د آسمانونو پر سر ږدم
ځکه ستا مینه، ما ته له آسمانونو پورته ده…
ستا د سِتم لاس
پر خپل غمجن زړه ږدم
هو
او زه،
د زمکې پر سر، هر چېرې چې ته پښه ږدې
پټ ورځم،
په سترګو هغه خاورې ښکلوم…

***

من مهر تو بر تارکِ افلاک نهم
دست ستمت بر دل غمناک نهم
هر جا که تو بر روی زمین پای نهی
پنهان بروم دیده بر آن خاک نهم

ژباړه: شبنم یوسفزۍ « پرخه»

Share: