Verdim canýmý gitti

Verdim canýmý gitti

Bang mîzen ey münâdî ber ser-î her desteî
Hiç dîdîd ey müselmânan gulâmî cesteî

Nerde bir topluluk görürsen, tellal,
hiç durma, baðýr:
Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de,
tertemiz kokan bir kul gördünüz mü,
ay parçasý bir yüzü var,
baþtanbaþa fitne.

Savaþ vakti tez gider, de , tellal,
barýþ vakti uysal olur, de.

Nerde bir topluluk görürsen, tellal,
hiç durma, baðýr:
Ýnce boylu, güler yüzlü, tatlý sözlü,
tez canlý, çevik bir kul gördünüz mü?
Sýrtýnda bir al kaftan taþýyor.

Kucaðýnda bir rebap, elinde bir yay var, de , tellal,
Çaldýðý hep güzel, hep sýcak havalar, de.

Nerede bir topluluk görürsen, tellal,
hiç durma, baðýr:
Onun baðýndan bir meyva devþiren var mý ey insanlar, de,
onun gül bahçesinden bir demet gül deren var mý?

Ýþ ki çýksýn bir habercik getirsin biri ondan bana, tellal
çýksýn biri ondan bana bir þeyler desin iþ ki,
söyle, verdim canýmý ona gitti, telal,
verdim ona gitti.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: