Yeniliðe Doðru

Yeniliðe Doðru

Her gün bir yerden göçmek
Ne iyi

Her gün bir yere
Konmak ne güzel
Bulanmadan, donmadan
Akmak ne hoþ

Dünle beraber
Gitti cancaðýzým

Ne kadar söz varsa
Düne ait
Þimdi yeni þeyler
Söylemek lazým

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: