Su Dediki

Su Dediki

Gönül buðday tanesine benziyor,
bizse deðirmene.
Deðirmen nereden bilecek
bu dönüþün sebebi ne?

Deðirmen taþýna benziyor beden,
düþünce ce kaygý, suyu.
Su kulak kabarttý, dinledi,
taþ baþýndan geçeni söyledi durdu.

Su der ki:
Deðirmencidir suyu ark’a döken,
ona sor sen bu iþi.
Ey ekmek yiyen, der sana deðirmenci,
ekmekçi dediðin de kim oluyor
bu deðirmen bir dönmedi mi?

Baþýndan geçenler uzar gider,
gelmez sonu bir türlü.
Yücelik sayesinde bilgi deðirmeni
bir hayli tane övüttü.
Söylesin sana, ona sor.

Tebrizli Þems devlet kuþu,
padiþahýn kutluluk göðünde
yücelere doðru
uçuyor da uçuyor.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: