Selam Tebriz’e!

Selam Tebriz’e!

Bîþnov in kýssa-i bülhâne emîr-î asesan
Rindi ez halka-i mâ keþt derin kûy nihan

kulaðýný ver, dinle,
bak asesbaþý ne diyor:
bu mahallede bizden bir gönül eri kayboldu, diyor,
derken ansýzýn biri yolda izini buldu, diyor.
Belirtilerini görün iþte, diyor.

Ne zamandýr onu aradýk, yandýk yakýldýk.
Ne zamandýr onu arayanlar her yanda dövündüler.
Ne üst kodular, ne baþ.

Aþýklarýn kaný hiç eskimiyor, unutulmuyor.
Aþýklarýn kaný nasýlsa hep öyle kalýyor.
Hep öyle taze, sýcak.

Bu eski bir kan davasýdýr deme sakýn
Atma kulaðýnýn arkasýna sen þu lafý:
Kan bir kere eskidi mi kararýr, kurur ama,
aþýklarýn kaný durmayacak, gönüllerinden biteviye akacak.

Bu bucaða sýðýnan senin bakýþýndýr.
O büyük saðraðý sunan senin nerkis gözlerin.
Sarhoþa gelen de onlar, gönüller çalan da ýnlar,
adamý canevinden vuran da onlar

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: