O Geliyor, O!

O Geliyor, O!

Âb zenîd râhrâ hin ki nigâr mîresed
Mujde dehîd bâgrâ bûy-ý behâr mîresed

yollara sular dökün,
bahçelere müjdeler edin,
bahar kokularý geliyor,
o geliyor, o
Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Yol verin, açýlýn, savulun.
Beri durun, beri.
Yüzü apaydýnlýk, akpak,
bastýðý yeri ardýnda gündüzler gibi býrakarak
O geliyor, o.
Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Gökler yeryüzünü kapladý, örttü bir anda.
Bir anda dört yaný misk gibi bir koku sardý.
Bir anda bir velvele, bir kýyamet koptu cihanda.
O geliyor, o.
Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Bir anda can geldi baðlara, baðlar ýþýdý.
Bir anda açýldý baktý baðlara gözler.
Bir anda bizde ne gam kaldý, ne dert kaldý, ne keder.
O geliyor, o.
Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Yayýndan fýrladý ok.
Hedefe ha vardý, ha varacak.
Bahçeler selama durdu.
Selviler ayaða kalktý.
Çayýr çimen yollara düþtü.
Ýþte konca, ata binmiþ geliyor.
Biz ne duruyoruz,
O geliyor, o.
Ay parçamýz, sevgilimiz, yarimiz geliyor.

Sen bizim yöremize gelirsen göreceksin, ey þems,
Huyumuz sadece susmak olmuþ bizim, susmak.
Senin güzel gözlerinçin iþte caným pusuda.
Rahatým kaçtý benim,
geceleri uykum kalmadý gitti ama,
bak iþte o güzel günler yola çýkmýþ geliyor.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: