Ne zaman

Ne zaman

Ne zaman bu addan sandan geçeceðiz, ne zaman?
Can meclisinin halkasýna ne zaman hep birden girip oturacaðýz?
Dudaðýmýza bir tek kadeh dokundurmadan
ne zaman içeceðiz büyük dostumuzun huzurunda
can þarabýný,
ne zaman içeceðiz, ne zaman

Ne zaman diyeceðiz can sâkisine, uzat elini.
biz bu yana göçtük artýk,
armaðanlar getirdik sana.

Ne zaman diyeceðiz can sâkisine, ne duruyorsun,
tutulduk bikere, düþtük ocaðýna senin,
gurbet elde üþüdük,donduk kaldýk,
selâm ver, hatýrýmýzý sor, kucakla, ýsýt bizi,
bize kýrmýzý þarap sun.

Ne zaman bize cevap verecek o, ne zaman?
Ne zaman diyecek, nem varsa sizin,
buyurun, âfiyetler olsun?

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: