Aþkýn Þerarý

Aþkýn Þerarý

Aþkýn þerarý ateþi ta baðrýma düþtü,
Ahým iþiden yandý deyu baþýma üþtü,
Ýmdadýma eþkim ile dide yetiþti,
Hepsi kalýp acz dediler: ‘eyvah’,
Yansýn ko dedim, sönmeye söndürmeye Allah.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: