Kendime Yediremem

Kendime Yediremem

Düþman saçmasapan lâflar eder,
duyar can kulaðým.
Benim için kötü þeyler düþünür,
görür can gözüm.
Üzerime köpeðini salar,
ýsýrýr köpek ayaðýmý,
çok acýlar çekerim, çok acýlar.
Köpek deðilim, onu ýsýramam,
ýsýrýrým dudaðýmý.

Büyük kiþilerin sýrlarýna ortaðým,
gene de na þu kadar övünemem.
Bütün ayýplar bende ama,
ne yapýp yapmalý,
ulaþmalý dostlara,
geride kalmayý kendime yediremem.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: