Kendi kendine

Kendi kendine

Kiþinin kendine ettiðini
Edemez kiþiye hiçbir fani
Bu kahpe hýrsý.ne kýskanç kini,ne þarap
Nede haþhaþ edemez..
Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, boran
Dað , taþ edemez.

Kiþinin kendine ettiðini
Edemez Kiþiye hiçbir fani
tutmassa gerçek dost elini
kendi kendiyle baþ edemez.
Kiþinin kendine ettiðini
Sarhoþ edemez,ayaþ edemez
Mezar soyan nebbaþ edemez…

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: