Kardeþim

Kardeþim

Kardeþim sen düþünceden ibaretsin,
Geriye kalan et ve kemiksin,
Gül düþünür gülüstan olursun,
Diken düþünür dikenlik olursun,

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: