Hep O

Hep O

Aþk geldi, kan gibi
Damarlarýma derime doldu.
Beni benden aldý,
Varlýðýmý sevgiliye doldurdu.
Kýsaca;
Bana benden kalan bir ad;
Ancak ötesi hep o…

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: