Halimiz tamam

Halimiz tamam

Tekmil medreseler, minareler bir gün yýkýlmayacaksa,
iman küfür olmayacaksa bir gün,
küfür bir gün imanýn yerine geçmeyecekse,
iþte o zaman halimiz tamam.
Bir daha ne kalenderliðin yolu yordamý bulunur,
ne dünyamýza layýk bir adam.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: