Gölge Kesil

Gölge Kesil

Âmed but-i meyhane tâ hâne bered mârâ
Binmûd behâr-ý nov tâ tâze kuned mârâ

Ýþte meyhane güzeli geldi,
bizi alacak, eve götürecek.
Ýþte geldi baharlar içinde,
Geldi yüzümüz gülsün diye,
içimiz açýlsýn, ýþýsýn diye,
olalým diye genç ve taze.

Ýþte daðarcýðýný açtý
Ýþte belini sýktý.
Ýþte yayýný kurdu.
Ýþte okunu yastý.
Ýþte yolumuzu vuracak.
Ýþte bizi yemek, yutmak için,
bin dereden su getirecek,
bir nice düzenler kuracak.

Ama durma gene yürü sen,
gölge kesil onun içinde boyuna.
Önünde ardýnda koþ yuvarlan.
Sonunda taze bir fidan gibi
Kökümüzden söküp çýkaracaksa da bizi aldýrma.
Mermer bir yürek varsa sende dostum, dayan!

Gene geldi iþte gene geldi.
Ýþte o uzun ömür geldi.
Sultanlarýn þahý geldi.
Gizli hazine geldi.
Cihanýn caný geldi.
Ýþte güneþ koç burcuna geldi,
Gülen yüzümüzü görmek için
yaradýlýþ aðacýnýn üstünde.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: