Gitme Ýstemem

Gitme Ýstemem

“Hoþ hýrâman mîrevî iy cân-ý can bî men merov
Ýy hayât-ý dûstan der bûstan bî men merov”

Demek sen böyle salýna salýna bensiz gidiyorsun ey canýmýn caný.
Ey, dostlarýnýn canýna can katan,
Gül bahçesine böyle bensiz gitme istemem.

Ýstemem, ey gökkubbe, bensiz dönme
Ýstemem, ey ay, bensiz doðma.
Ýstemem, ey yeryüzü, bensiz durma
Bensiz geçme, ey zaman, istemem.

Sen benimle beraberken
Hem bu dünya güzel bana, hem o dünya güzel.
Ýstemem, bensiz kalma bu dünyada sen,
O dünyaya bensiz gitme, istemem.

Ýstemem, ey dizgin, bensiz at sürme.
Ýstemem, ey dil, bensiz okuma.
Ýstemem, ey göz, bensiz görme.
Bensiz uçup gitme, ey ruh, istemem.

Senin aydýnlýðýndýr aya ýþýðýný veren geceleyin.
Ben bir geceyim, sen bir aysýn madem,
Gökyüzünde bensiz gitme, istemem.

Gül sayesinde yanmaktan kurtulan dikene bak bir.
Sen gülsün, bense senin dikeninim madem,
Gül bahçesine bensiz gitme, istemem.

Senin gözün bende iken
Ben senin çevganýn önündeyimdir.
Ne olur, öylece bak dur bana,
Býrakýp gitme beni, istemem.

O güzelle berabersen, sen ey neþe,
Ýstemem, sakýn içme bensiz.
Hünkarýn damýna çýkarsan, ey bekçi,
Sakýn bensiz çýkma, istemem

Bir þey yoksa bu yolda senden,
Bitik bu yola düþ enlerin hali.
Ben senin izindeyim, ey izi görünmez dost,
Bensiz gitme, istemem.

Ne yazýk bu yola bilmeden, rasgele girene!
Sen ey, gideceðim yolu bilen,
Sen ey yolumun ýþýðý, sen ey benim deðneðim,
Bensiz gitme, istemem.

Onlar sadece aþk diyorlar sana,
Oysa aþk sultaný mýsýn sen benim.
Ey, hiç kimsenin düþüne sýðmayan dost,
Bensiz gitme, istemem.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: