Gelin de Bizi Görün

Gelin de Bizi Görün

Eyyühel uþþak âteþ keþte çün istâreîm
Lâcerem raksan heme þeb gerd-i on meh-pâreîm

Ey aþýklar, gelin bakýn,
gelin bakýn, ey iþ erleri.
Gelin de bizi görün iþte.
Bakýn nasýl yýldýzlar gibi ateþ kesilmiþiz,
ayýn yöresinde bütün gece nasýl oynayýp dönmeye koyulmuþuz.
Güneþimiz gideli ortaya nasýl çýkmýþýz iþte bakýn.
Bakýn nasýl anadan doðma çýrýlçýplak olmuþuz,
nasýl baþýboþ olmuþuz bakýn.

Ey aþýklar, gelin,
gelin ey iþ erleri,
þarabýn en tatlýsý burada iþte bakýn,
iþte burada þarabýn en iyisi,
iþte burada yýllanmýþý þarabýn.

Tanyeri aðarýnca her gün,
güzeller sýltanýmýz çaðýrýr, haydi der,
ey çaresizler der, gelin,
aþýklara derman olan biziz asýl,
aþýklara bizi asýl tek çare, der.

Turdaðý o þarabý içti.
Körkandil þarhoþ oldu.
Turdaðý kendinden geçti.
Bizim elimizden ne gelir,
biz demirden dað deðiliz ki!

Gökyüzünde, harman yerinde,
yanan yýldýzlarýz ama,
kesilsek dilim dilim,
bölünsek parça parça,
olsak arpa gibi, tane tane,
gene de söz açamayýz sýrdan yana,
veremeyiz ondan bir zerre bile.

Diyorlar aþk deli.
Ama biz zýrdeliyiz.
Diyorlar kötülüðe götürür insaný insanýn içi.
Ama biz o iç’e emrederiz

Tek bir aþka tutulmuþuz yani,
yani senin aþkýna tutulmuþuz.
Sen bir kez daha þu yolculuktan dön gel,
gel Allah aþkýna bir gör halimizi.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: