Bizim Canýmýza Gelsin

Bizim Canýmýza Gelsin

Renc-i ter dûr ez tü ey tü ey tü râhat-ý canhâ_yý mâ
Çeþm-i bed dûr ez tü ey tü dîde-î bînâ-yý mâ

Hastalýklar senden uzak olsun, ey canlarýmýzýn rahatý,
ey gören gözümüz,
kem gözler senden uzak olsun!

Bedenin saðlam olsun, ay yüzlü güzel,
gölgen baþýmýzdan eksik olmasýn!

Gül bahçesine benzeyen yüzün,
o gönül otlaðýmýz,
ovamýzýn yeþilliði,
nasýlsa hep öyle kalsýn,
hep öyle taze, yeþil.

Bizim canýmýza gelsin
senin bedenine gelen aðrý.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: