Bir Gececik

Bir Gececik

Ger nehusbî þebekî can çi þeved
Ver nekûbî der-î hicran çi þeved

Bir gececik uyuma, ne olur.
Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik.
Bir gececik dostlarýn gönlü olsun,
ne olur sabahý et bir gececik.

Bir gececik gözlerimiz seninle aydýn olsun,
kör olsun þeytan bir gececik.
Dünyayý güzel kokular sarsýn bütün.
Karanlýklardan ýþýklar aksýn ovalara.
Sofrandakiler dirilsin bir gececik.

Bir gececik uyuma, ne olur.
Ayrýlýk kapýsýný çalma bir gececik.
Bir gececik ata bin, meydana gel.
Gönüller bir gececik rahat olsun,
göðüsler meydana dönsün bir gececik.

Yeniler giyinelim biz kullarýn.
Musa gibi sen bir sopa al eline.
Sopa bir anda elinde yýlan olsun.
Süleyman gibi sen karýncalarýn yanýna var.
Karýncalar bir anda birer Süleyman olsun.

Ne olur, bir gececik kapýsýný çalma ayrýlýðýn.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: