Bir Olur mu?

Bir Olur mu?

Goft yekî Hâce Senâî bîmord
Merk-i çünan Hâce ne kârîst hord

Biri geldi, hoca senai öldü dedi.
Yabana atýlýr bir er deðildi ki, omuz silkelim.
Saman çöpü deðildi ki uçtu diyelim.
Su deðildi ki, soðuktan dondu diyelim.
Tarak deðildi ki, bir saç teli kýrdý onu diyelim.
Buðday tanesi deðildi ki, toprakla kayboldu diyelim.

O þu toprak yurtta bir altýn gömüsüydü.
Bir arpaya sayardý iki cihaný.
Aldý topraktan yaratýlan bedeni bir gün,
fýrlattý topraða attý.
Aldý götürdü akýl dene þeyi.
Yanlýþ laf mý ediyoruz ne?
Kimsenin bilmediði bir can daha vardý,
baðýþladý gitti o caný sevgiliye.

Saf þarap tortu koyvermiþti.
Safý tortunun üstüne çýkmýþtý,
arýnmýþtý tortudan.

Günlerden bir gün, azizim,
yolda birbirlerine rastlamýþlar,
birlikte yolculuk etmiþlerdi,
bir kürt, bir maraga’lý, bir rey’li,
bir de rum ülkesinden biri.

Biri olur muydu atlas kumaþla kara çul?
Elbet yollar ayrýldý bir gün.
her biri kendi yurduna gitti.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: