Baþka Yarýnlar

Baþka Yarýnlar

Ýmrûz cemâl-i tü sîmâ-yý diger dâred
Ýmrûz leb-î nûþet helvâ-yý diger dâred

Bugün yüzünde bir baþka güzellik var senin,
bugün dudaðýnda baþka bir tad var,
boyunda baþka bir yücelik.
Bugün kýrmýzý gülün bir baþka daldan.

Ayýn gökyüzüne bugün sýðmamýþ.
Göklere benzeyen göðsün bugün daha geniþ.
Hangi yanýndan kalktýn bu sabah, söyle,
bir baþka kavga var dünyada senin yüzünden,
dünyada bir baþka gidiþ

Biz senin gözlerinden gördük
arslanlara meydan okuyan o ceylaný,
Baþka bir ovasý var o ceylanýn bugün
iki cihandan da dýþarý

Seven insanýn ayaðý mý yok,
iþte ona ölümsüzlük kapandý.
Yukarlarda onunla uçar gider.

Gözlerinin denizinde onu arama.
Oinci bir baþka denizde.

Bakarsýn bugün sever bu yürek,
yarýn sevilir bakarsýn.

Yüreðimin özünde baþka yarýnlar var.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: