من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی

من آن صیدم که می غلتد به خون در چنگ شهبازی نه یارای فغان می بیند و نی راه پروازی شب است ، اما نمی…

Read More..

Your Love By Rumi Balkhi

“Your Love” In my heart when your love was stored Except Your love, everything that I had was burnt Wisdom, thoughts and books were kept…

Read More..

خواننده‌ای که روی حصارها پا گذاشت

«احمد ظاهر»، نه تنها برای افغانستانی‌ها نامی آشنا است بلکه در کشورهای آسیای مرکزی به خصوص تاجیکستان و همچنین در ایران نیز طرفدارانی دارد. او…

Read More..