نو بهارو می معشوقه و جام است اینجا – خوشحال خان ختک

نو بهارو می معشوقه و جام است اینجا زهد و پرهیزو درع را چه مقام است اینجا قصه کوتاه که در مذهب ما ای صوفی…

Read More..

که زه نه وای عشق به تالره بلل څوک – خوشحال خان ختک

که زه نه وای عشق به تالره بلل څوک په پالنګ به دې دا هسې درختل څوک واړه عشق دی چې يې سر راته ګياه…

Read More..

ما د ښكلــيــــــــو ننــــــداره كړه ، زاهــــد ننگ كړ – خوشحال خان ختک

ما د ښكلــيــــــــو ننــــــداره كړه ، زاهــــد ننگ كړ ښه خو دا چې خداى دى هم زمــــــــا په رنـگ كړ هغه وخت چې را په…

Read More..

مرد هغه چې همت ناک، برکت ناک – خوشحال خان ختک

مرد هغه چې همت ناک، برکت ناک له عالمه سره خوږ په زيست و ژواک مخ يې مخ، قول يې قول، عهد يې عهد نه…

Read More..

لبت از آب حیوان آب برده – خوشحال خان ختک

لبت از آب حیوان آب برده رخت نور از رخ مهتاب برده ندانم در دوچشم او چه جادوست; که از چشمان عاشق خواب برده; به…

Read More..

لاله در موسم بهار بود; – خوشحال خان ختک

لاله در موسم بهار بود; عیش با روی ګلعزار با رخ و زلف او سرو در شب و روز روزګار بود; آهوی چشم تو چه;…

Read More..

که مسجد ګورې که دیر – خوشحال خان ختک

که مسجد ګورې که دیر واړه دیو دی نه شته ; یو می بیا موندپه هر څه کښې چه می وکړه د زړه سیر هغه…

Read More..

چې مې وليدې دا تورې سترګې ستا – خوشحال خان ختک

چې مې وليدې دا تورې سترګې ستا زه به نه کړم هېرې نورې سترګې ستا يا د باز يا د طاوس يا د شاهين دي…

Read More..

عجايب سينګار يې وکړ بيا بلا کا – خوشحال خان ختک

عجايب سينګار يې وکړ بيا بلا کا د چشمانو په کاته د زړونو غلا کا معشوقې ته چې يې هومره حُسن ورکړ دا په دا…

Read More..

زه چې هسې په تعجيــــل او په شتــــاب ځم – خوشحال خان ختک

زه چې هسې په تعجيــــل او په شتــــاب ځم خرابات لره په هيلــــــــه د شـــــــــــــراب ځم د ساقي د لاسه مــــــــى چې تتــــــــاول كړم بيا…

Read More..

زه هم چېرې فرزانه وم، فرزانه يم لا تر اوسه – خوشحال خان ختک

زه هم چېرې فرزانه وم، فرزانه يم لا تر اوسه تل بېخوده دېوانه وم، دېوانه يم لا تر اوسه جدايي نشته وصال دی، ځنې بعد…

Read More..

بيا رباب د مغني ښه سرايت کا – خوشحال خان ختک

بيا رباب د مغني ښه سرايت کا په نغمه کې نوی نوی حکايت کا شېخ دې کونج د صومعې زه به ګلګشت کړم د بهار…

Read More..

څو په باغ کې لا يو ګل د نوبهار شته – خوشحال خان ختک

څو په باغ کې لا يو ګل د نوبهار شته د بلبلو، د توتيانو پرې چغار شته نن دې غم له مانه ځان ساتي که…

Read More..

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه – احمد شاه ابدالی

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه ستا په لاره کې بایلي ځلمي سرونه تاته راشمه زړګی زما فارغ شي بې له تا مې…

Read More..

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم – احمد شاه ابدالی

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم چې له یاره سره خوښ هم کناره ځم چې بر کړی مې خدای لاس په رقیبانو ترو…

Read More..

که ظاهر یم تر تا مشر – احمد شاه ابدالی

که ظاهر یم تر تا مشر یا له تا مې ډیر ولس دی که جګړی مې بر لاس لاندې یا ملت زما په وس دی…

Read More..

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده – احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده پر زړګي باندې مې شته که څه غوغا ده ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي…

Read More..

تخت و تاج دی مبارک شه – احمد شاه ابدالی

تخت و تاج دی مبارک شه د پښتون ټبر زلمیه دا ملت دی پر تا لوړ شي پر غلیم شوی بریالیه ستر واکمن شوې د…

Read More..

خدای دی وکي چې دوا شي – احمد شاه ابدالی

خدای دی وکي چې دوا شي ما هم دی غوښت دی دپاره چې خدمت د قام وطن کړي ځان کړي خوار په دغه لاره د…

Read More..

ارغنداو د غرو لمنې – احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې د غاټول په ګلو سرې شوې د دامان هوسۍ دي مستې زرغونې ورته دری شوې د باغو ونې ویښیږي د بلبلو…

Read More..

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم – احمد شاه ابدالی

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم مثل نه لرم هیچیرې چې په شمار ځم که مې خپله بلندي موجوده نه وي لکه…

Read More..

بست به شي آباد له سره – احمد شاه ابدالی

بست به شي آباد له سره بیا به جوړې کنډوالی شي هرې خواته به روانی د سرو اوښو قافلی شي په څپو به هلمند راشي…

Read More..

د لوی خدای دا اراده وه – احمد شاه ابدالی

د لوی خدای دا اراده وه چې زه مشر کړمه ستاسو له همدغه مرسته غواړم غوښت مې دی په دواړو لاسو چې پښتون بیا را…

Read More..