هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم – سلمان هراتی

هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم
از آفتابِ چشم تو سرشار می‌شویم

در چشم‌های آبی‌ات، ای تا افق وسیع!
یک آسمان ستاره‌ی سیّار می‌شویم

یک آسمان ستاره و یک کهکشان شهاب
بر روی شانه‌های شب آوار می‌شویم

چندین‌هزار پنجره لبخند می‌زند
تا روبروی فاجعه دیوار می‌شویم

روزی هزار مرتبه تا مرگ می‌رویم
روزی هزار مرتبه تکرار می‌شویم

فردا دوباره صبح می‌آید از این مسیر
چشم‌انتظارِ لحظه‌ی دیدار می‌شویم

سلمان هراتی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.