نه بخشمت چو بمن هر چه بود بد کردی

نه بخشمت چو بمن هر چه بود بد کردی
تو عشق ِ پاکِ من از خویش مسترد کردی
چه دیدی از دل پاک و هوای ساده گیم
که دشمنی بمن از هر چه میسزد کردی
نبود آگهیم از فریب و کید و ریا
به آنچه من نه بُدم آشنا بلد کردی
ز جرم هر گنهی خود چگونه توبه کنی
که شرک و کفر به یکتایی احد کردی
مکن صغیر تو احساس و عشق و اُمیدم
بس است ظلم و جفا را تو بیش از حد کردی
کبوتر نفسم هر طرف زند پر و بال
تو جسم بی رمقم گونه ای جسد کردی
به رسم عاشقی در مکتب ستمگریت
بنام دوستی ها تاکه شد حسد کردی
چه دیدی از من ِ محمود ای خدا ناترس
که رفته تکیه بهر پست و بی خرد کردی
*****
شنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
که برابر میشود به ۱۳ جولای ۲۰۱۳ میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.