تـــو مـــــــرا کــــــردی فراموش نمی دانستم – احمد محمود امپراطور

تـــو مـــــــرا کــــــردی فراموش نمی دانستم
گشتــــــی با غیــــــــر هم آغوش نمی دانستم
طالعــــم گشت، سیه روزی ســـرم سایه فکند
بــا رقیبـــــان شـــــدی مــی نوش نمی دانستم
خاطـــرم جمع کــــه استی به کنارم تو همیش
این که ناگــــــه شـــــوی خاموش نمی دانستم
به تنــــورِ دلِ غم دیـــــده ای خود سوختـه ام
به ستــــــم هـــــا کـــه زدم جوش نمی دانستم
زندگی بــار گـــــــران است و بقــــــا نامعلوم
حیف از این بـــار و از این دوش نمی دانستم
می رسد جلوه ای حسن ات به نظر گاه خیال
این که من میـــــــــروم از هوش نمی دانستم
محمود از حادثــــه عشق خبــــــر بود ولـــی
میشــــود این که سیـــــــــه پوش نمی دانستم
*****
شامگاه جمعه اول سرطان 1397 آفتابی
که برابر میشود به 22 جون 2018 ترسایی
سرودم
احمد محمود امپراطور
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.