آیا شود آنروز؟ ترا باز ببینم

آیا شود آنروز؟ ترا باز ببینم
همراهی خودم همدم و همراز ببینم
از قامت استاده ای شمشاد غمینم
در صحن چمن سروِ ترا ناز ببینم
از همرهی با مردم نااهل به گریزم
یک یار و انس نیست که دمساز ببینم
با تو بشود زندگی تمدیدِ دوباره
انجام چنین زندگی آغاز ببینم
دست تو بگیرم بروم گوشه ای خلوت
دور از رقباء تاکه ترا ساز ببینم
در باغ خِرد استی نوازشگر معنی
من گلشن ِ زیبایی گلباز ببینم
هر جای که باشی به بلندا تو قرینی
من جلوه ای سرو تو سرافراز ببینم
سیمرغ خیالم شده افسرده و غمگین
بر گرد و بیا تاکه فلکتاز ببینم
جان چیست؟ ولی میکنم هر لحظه فدایت
آن دم که ترا با خود هم آواز ببینم
محمود وشان رخ بگذارم به کف پات
جانانه ای خود را که چو ایاز ببینم
*****
چهارشنبه 23 حوت 1391 هجری خورشیدی
که برابر میشود به 13 مارس 2013 میلادی
سرودم
احمد محمود امپراطور
افغانستان
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.