Turağay – Abdulla Şaiq

Turağay

Turağayam, turağay,
Quşlarda yox mənə tay.
Oynadıqca quyruğum,
Oxuyur dalay-dalay.
Oynağımdır hər zaman
Yaşıl kol-kos, dayaz çay.
Çəyirtkə, həm də qurt-quş,
Mənə hər gün verir pay.
Qışda günüm qaradır
Dostdur: bahar, payız yay.
Turağayam, turağay.
Quşlarda yox mənə tay.

1928

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.