Şərq gözəlinə – Abdulla Şaiq

Şərq gözəlinə

Şəfəqlər sökərkən öpüşlərindən
Yaranmış al, incə yanağın sənin!
Çiçəklər açarkən gülüşlərindən
Doğmuşdur o qönçə dodağın sənin!

Göylərdə ulduzlar oynar, uçarkən,
Yamacda ceyranlar ürküb qaçarkən,
Qaranlıq gecələr sövda saçarkən,
Doğmuş zülfün, gözün, buxağın sənin!

Hər səhər saçını nəsimlər darar,
Üzünü, gözünü şəfəqlər yuyar,
Alnını aydınlıq öpərək oxşar,
Gözəllik suyudur bulağın sənin.

Pərilərdən sordum — çiçək, dedilər,
Çiçəklərdən sordum — mələk, dedilər,
Ay, ulduz, ülkərdir gərək — dedilər,
Nəsən, heç verən yox sorağın sənin!

Çocuqkən eşitdim: — Qoca nənələr,
Aşıqlar, igidlər, yaşlı dədələr,
Odlu dillər töküb nəql edər, söylər —
Divlərin dizləri otrağın sənin!

Bir zaman olmuşdun Şərqin əsiri,
Şimdi çeynər səni Qərbin zənciri,
Ey adaxlısına həsrətli pəri,
Qalx, gətir, nerdə al duvağın sənin!

Həsrətli qəlbində kinlər bəslənir,
Köksündə intiqam odu səslənir,
Qiyam et, hazırlan, nişanlın gəlir,
Al duvağın, şanlı bayrağın sənin!

Qalx, qiyam eylə ey Şərqin gözəli,
Qır səni inlədən o kirli əli,
Çoxdandır səni mən şən görmiyəli,
Parlasın o qızğın ocağın sənin!

1921

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.