فردوسی خوانی

پادکاست فردوسی خوانی

این پادکاست زیبا به آواز دکتور امیر خادم  تقدیم علاقمندان شاهنامه فردوسی، میگردد.

برای معلومات بیشتر به ویبسایت www.readingferdowsi.com مراجعه فرمایید.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.