O baxışlar – Abdulla Şaiq

O baxışlar

O hərarətlə sevdiyim gözünü
Yenə üç-dörd gün oldu görməyəli.
Görərəm hər çiçəkdə mən izini,
Qəlbimin ey sevimli şah əməli!

Kim bilir, yollarında, ey rəna
Yüzlər ilə boyun bükənlər var.
Ah, o göz dikdiyim baxışlarına
Neçə min başqa göz dikənlər var.

Kim bilir, hər gün öpdüyüm baxışın
Nə qədər ruha saplanıb qalmış.
O nəsim, o hava kimi axışın
Kim bilir, sevgilim, nələr çalmış?

Səndə incə, sevimli, cazibədar
Bir baxış var ki, az gülər üzümə.
Həm də şimşək kimi bir an parlar,
Sönər artıq gəlincə mən özümə.

O baxışlarda çırpınan ürəyim
Diləyir gözlərindən hey imdad.
Qəlbimi aç, görərsən, ey diləyim,
Sızlayır hər telində min fəryad.

O baxışlarda sübhdən parlaq
Bir ziya var, büllurdan daha saf.
O baxışlarda dalğadan oynaq
Bir şəfqət var ki, nurdan şəffaf.

Elə bir incə şersən ki, sana
Ürəyim ilk baxışda ovlandı.
Şairə can verən baxışlarına
Baxsana, sənətim də bağlandı.

1932

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.