نرسیدن

نرسیدن

آخر قدم قطره به دریا نرسیدن
از مهلتِ امروز به فردا نرسیدن
از بطن به گهواره سفر کردن و آخر
یک عمر به پس‌کُوچه‌ی دنیا نرسیدن
فلسفه‌ی “آن‌جا” همه ابهام، ز ابهام
هرگز به فلاسفه‌ی “این‌جا” نرسیدن
صد قفلِ ارسطو که به اندیشه‌ گشایی!
با کله‌خری تا گپ دانا نرسیدن
در تلخي مُرداب فرو رفتن ما بِه
این زشتي آیینه به زیبا نرسیدن
جامانده ترین مرگ سکوت است، بجنبید!
از فاصله‌ی نقطه به بالا نرسیدن
فرسنگ شده سینه‌ی هر آدمِ امروز
یک دشت به منزلگه‌ی دل‌ها نرسیدن
شهنامه بگوش ِبتِ کر هرچه بخوانی
چون خاصیتِ سنگ به معنا نرسیدن

((صفر نظری فایض))

Share: