May nəğməsi – Abdulla Şaiq

May nəğməsi

Bu gün rəsmi-keçid var,
Tez toplanın, uşaqlar!
Səslənir şeypur səsi:
Hanı uşaq dəstəsi,
Bu işçi bayramını,
Kolxozçu bayramını
Qarşılayaq sevinclə
Hamı verib əl-ələ,
Nümayişə gedək biz,
Eli təbrik edək biz.

1928

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.