حضرت مولانا خالد نقشبندی رح

  حضرت مولانا خالد نقشبندی رح

خالد نقشبندی از مشایخ معروف نقشبندیه است و نسب بسیاری از شیوخ این طریقت به او میرسد. شیخ خالد در ۱۱۹۰ و به قولی در ۱۱۹۳، در روستای قره داغ (از توابع سلیمانیه در منطقه شهرزور عراق) به دنیا آمد و ازاین‌رو وی را خالد سلیمانیه نیز خوانده اند.

گفته‌اند وی از نوادگان پیر میکائیل، معروف به شش انگشت، است که از صوفیان معروف عصر خویش بود.

غزلیاترباعیاتقصایدمفردات
مثنویات – قطعاتترکیبات – مخمساتاشعار عربیاشعار کوردی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.