حضرت مولانا خالد نقشبندی رح

  حضرت مولانا خالد نقشبندی رح

خالد نقشبندی از مشایخ معروف نقشبندیه است و نسب بسیاری از شیوخ این طریقت به او میرسد. شیخ خالد در ۱۱۹۰ و به قولی در ۱۱۹۳، در روستای قره داغ (از توابع سلیمانیه در منطقه شهرزور عراق) به دنیا آمد و ازاین‌رو وی را خالد سلیمانیه نیز خوانده اند.

گفته‌اند وی از نوادگان پیر میکائیل، معروف به شش انگشت، است که از صوفیان معروف عصر خویش بود.

غزلیاترباعیاتقصایدمفردات
مثنویات – قطعاتترکیبات – مخمساتاشعار عربیاشعار کوردی

 

 

Hits: 17

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.