حضرت مسعود سعد سلمان رح

  حضرت مسعود سعد سلمان رح

مسعود بن سعد بن سلمان شاعر قرن پنجم و اوایل ششم هجری قمری بوده و بین سالهای ۴۳۸ تا ۴۴۰ در لاهور زاده شده است.

مسعود سعد سلمان هجده سال از زندگی خود را در زندان‌های دهک، نای، سو و مرنج گذشته‌است. سبک اشعار مسعود بیشتر به سبک شاعران خراسانی است و بیشتر اشعارش در حبس و زندان و در گلایه از رنج و آلام زندان سروده شده و حبسیه است.حبسیات وی از لحاظ سوز و احساسات و حسن معانی و هم از لحاظ لطف الفاظ و سلاست و تشبیهات طبیعی بی‌نظیرند و اهمیت خاصی دارند.

مسعود سعد سلمان در سال ۵۱۸ هجری از دنیا رفت.

غزلیاترباعیاتقصیده گزیده ناقصقطعات گزیده ناقص
مثنویات – مقطعاتترکیبات و ترجیعاتمسمطات

تابلو های اشعار

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.