Gus, Gurçuk Hem Pisik Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

GUS, GURÇUK HEM PISIK HAKYNDA TYMSAL

Bir tymsalyn aýdaýyn men durmusyn:
Ýer dörüp, bir gurçuk tapynan gusun
Özünden göwni hos, keýpi çag boldy,
Gurçuk onun üçin sowly aw boldy.
Ýöne gör-ä, sol pursatyn özünde
Durdy bir çal pisik onun yzynda.
Hersinin kalbynda ýakymly hyýal,
Ýöne kim-kime aw? Düser ýaly däl…

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.