Gəlsin – Abdulla Şaiq

Gəlsin

İstəkli tələbəm Ruhulla Axundova

O gün olsun bağıma sevgili yarım gəlsin!
O könüllər diləyi, qönçə üzarım gəlsin!

Çən, dumandan o gün olsun ki, silinsin vətənim,
Dan şəfəqli səhərim, güllü baharım gəlsin!

Ərisin, qalmasın artıq bu könüllərdə kədər,
O gün olsun diləyim, bilgi, şüarım gəlsin!

Sönməsin ölkəmizin canlı o şənlik çırağı,
Hörmətim, şan-şərəfim, bilgi, vüqarım gəlsin!

O gün olsun ki, axışsın bütün el təbrikə,
Köməyim, qol-qanadım, əldə tutarım gəlsin!

O gün olsun ki, yenə qaynasın el, coşsun el,
Bizə şadlıq gətirən güllü qatarım gəlsin!

O gün olsun qoca Şaiq nəfəs alsın şən-şən,
O könüllər diləyi, sevgili yarım gəlsin!

1940

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.