Daragt Hem Miweler Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

DARAGT HEM MIWELER HAKYNDA TYMSAL

Äpet bir daragta ogsasa dünýä,
Adamlaram miwä menzes görünýä.
Gök miwe sahada asyl-asylka,
Howp bardygny duýanoklar asyl-ha.
Hal atyp baslanda renki saralyp,
Howp onun üstüne abanýar anyk.
Ine, ol sahada birkemsiz bisýär,
Her öneten ýolman kül-külne düsýär.
Ynsanam ýatladyp miwelen ömrün,
Ýasaýys daragtyn terk edýär bir gün.

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.