Dəmirçi nəğməsi – Abdulla Şaiq

Dəmirçi nəğməsi

Taq-tuq, taq-tuq…
İşdən bir qorxumuz yox.
Alnımızdan axan tər
Qəlbimizi yelpiklər.
Qolumuzda qüvvət var,
Qəlbimizdə cürət var.
Maraqlıdır işimiz,
Yorulmaq bilmərik biz.
Yanar gur ocağımız
Qığılcım sol-sağımız.
Adımızdır dəmirçi,
Dostumuzdur hər işçi.

1928

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.