یا مَن حَویَ المَعالی بالصَارمِ المُهَند – ظهیر الدین فاریابی

یا مَن حَویَ المَعالی بالصَارمِ المُهَند لِلعالَمینَ مِنه ضَلَّ النَعیمُ سَرمد ای بر فراز گردون قدرت نهاده مسند برخور ز ملک باقی و ز دولت…

Read More..

اَقبِلِ الساقی برَیحانٍ و راح – ظهیر الدین فاریابی

اَقبِلِ الساقی برَیحانٍ و راح هاتِها تَفتَرُّعَن ثَغرِالمِلاح موسم عیش است در ده جام می کز جهان بی می نیاید کس فلاح اِنتَهی فی السُّکرِاَغصانُ…

Read More..