ترانه جاویدان: شعر از استاد شهریار آواز استاد ساربان

“ترانه جاویدان” ای شاخ گل که در پی گلچین دوانیم این نیست مزد رنج من و باغبانیم پروردمت به ناز که بنشینمت به پای ای…

Read More..

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی – شعر انوری آواز ساربان

زود برفتی ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ ‌دلان دیر رسیدی چون…

Read More..